بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم ؛ از عمد . . . راه اشتباه را نباید برگشت  . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجودیست که زیاد موجود نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیر میشی ، ممکنه موهاتو از دست بدی یا امکان داره دندون هات خراب بشه و از دست بره ، ولی زیبائیت رو از دست نمیدی چون آدم چیزی رو که نداره ، هیچوقت از دست نمیده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین فاصله برای دوست داشتن ، فقط یک لبخنده ولی تو نیشتو ببند ! چون من بدون لبخند هم دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو به 4 دلیل برات می فرستم: 1- دوستت دارم 2- خیلی باحالی 3- به یادتم 4- ارزش زنگ زدن رو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده وقتی به‌م گفتی نفهم فهمیدم که چرا باید بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمربنـدن همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از آدما چيني هستن ؛ دست خودشون نيست ، جنسشون خرابه خوب ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدایش را نازک می کرد...
و نه دستانش را "آردی"...
از کجا باید به "گرگ" بودنش شک میکردم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قد یک مورچه است: هر دو خواسته یا ناخواسته زیر پا له میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو نندا ز گردن آلودگی هوا دلت رو ببین ، کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س ـ ک ـ و ـ ت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هَمیـــشه میگفتـــــی : مـــــــن ، یه تار مُوی تو را به هیچ کَس نمیــــــدَهم! اینقَدر تار های مویِ مَن را به این و آن دادی تا کَچَــــل شدم ! حـــــــالا برو دســـــت از سر کچلم بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ بفهمه دوسش داری باوفا میشه. آدم بفهمه دوسش داری هار میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا تو زندگی باید گُفت.. من چشم میذارم.. تو فقط گُمشو.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم ؛ از عمد . . . راه اشتباه را نباید برگشت  . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجودیست که زیاد موجود نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیر میشی ، ممکنه موهاتو از دست بدی یا امکان داره دندون هات خراب بشه و از دست بره ، ولی زیبائیت رو از دست نمیدی چون آدم چیزی رو که نداره ، هیچوقت از دست نمیده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین فاصله برای دوست داشتن ، فقط یک لبخنده ولی تو نیشتو ببند ! چون من بدون لبخند هم دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو به 4 دلیل برات می فرستم: 1- دوستت دارم 2- خیلی باحالی 3- به یادتم 4- ارزش زنگ زدن رو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده وقتی به‌م گفتی نفهم فهمیدم که چرا باید بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمربنـدن همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از آدما چيني هستن ؛ دست خودشون نيست ، جنسشون خرابه خوب ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدایش را نازک می کرد...
و نه دستانش را "آردی"...
از کجا باید به "گرگ" بودنش شک میکردم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قد یک مورچه است: هر دو خواسته یا ناخواسته زیر پا له میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو نندا ز گردن آلودگی هوا دلت رو ببین ، کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س ـ ک ـ و ـ ت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هَمیـــشه میگفتـــــی : مـــــــن ، یه تار مُوی تو را به هیچ کَس نمیــــــدَهم! اینقَدر تار های مویِ مَن را به این و آن دادی تا کَچَــــل شدم ! حـــــــالا برو دســـــت از سر کچلم بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ بفهمه دوسش داری باوفا میشه. آدم بفهمه دوسش داری هار میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا تو زندگی باید گُفت.. من چشم میذارم.. تو فقط گُمشو.