بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم به اندازه اقیانوس، چون یه روز تموم می شه. دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه. دوستت دارم به اندازه روت که هبچوقت کم نمی شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی بهت روزی 1 اس ام اس زد بدون ازت خوشش میاد اگه 2 تا فرستاد بدون براش مهمی اگه 3 تا شد بدون دوستت داره اگه 4 تا شد بدون موبایل خودش نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازضرب من تا جمع تو راهی بجز تفریق نیست دل خوش به مجموعم مکن اینجا مگر تقسیم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر میخواهی بدانی چقدر ثروتمندی سکه هایت را نشمار... قطره ای اشک بریز و دستانی که برای نریختنش دراز میشود را بشمار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی دیگران سنگهای کف رودخانه ات را می بینند بر می دارند و نشانه می روند درست به سوی خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” تکیه کلام تو بود من بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در کنار من معجزه نبود نبودنت هم فاجعه نیست فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان را بزن من حریف هرزگی تو و احمق بودن خودم نمی شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه بهت نمیگم برو به جهنم  آخه مگه جهنمی ها چه گناهی کردن که باید موجودی مثل تورو تحمل کنن !!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد که یک گاگول بی سواد باشی یا یک دانشمند در هر صورت پشت یک ماشین شاسی بلند آقا مهندس می شوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد تو رو بو کنم. . .  میخوام ببینم اصلا از انسانیت بویی بردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو میگویم دوستــــــــــــت دارم و تو به همـــــــــه با گِل هم بسته نمی شود دهانی که هرز می پــــــــــرد …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تصاحب نیست ، توافقه . . . هنر اینه که پرنده جَلدت بشه ، نه اینکه پرهاشو قیچی کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش نگاهت ، زیر نویس داشت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم به اندازه اقیانوس، چون یه روز تموم می شه. دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه. دوستت دارم به اندازه روت که هبچوقت کم نمی شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی بهت روزی 1 اس ام اس زد بدون ازت خوشش میاد اگه 2 تا فرستاد بدون براش مهمی اگه 3 تا شد بدون دوستت داره اگه 4 تا شد بدون موبایل خودش نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازضرب من تا جمع تو راهی بجز تفریق نیست دل خوش به مجموعم مکن اینجا مگر تقسیم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر میخواهی بدانی چقدر ثروتمندی سکه هایت را نشمار... قطره ای اشک بریز و دستانی که برای نریختنش دراز میشود را بشمار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی دیگران سنگهای کف رودخانه ات را می بینند بر می دارند و نشانه می روند درست به سوی خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” تکیه کلام تو بود من بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در کنار من معجزه نبود نبودنت هم فاجعه نیست فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان را بزن من حریف هرزگی تو و احمق بودن خودم نمی شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه بهت نمیگم برو به جهنم  آخه مگه جهنمی ها چه گناهی کردن که باید موجودی مثل تورو تحمل کنن !!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد که یک گاگول بی سواد باشی یا یک دانشمند در هر صورت پشت یک ماشین شاسی بلند آقا مهندس می شوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد تو رو بو کنم. . .  میخوام ببینم اصلا از انسانیت بویی بردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو میگویم دوستــــــــــــت دارم و تو به همـــــــــه با گِل هم بسته نمی شود دهانی که هرز می پــــــــــرد …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تصاحب نیست ، توافقه . . . هنر اینه که پرنده جَلدت بشه ، نه اینکه پرهاشو قیچی کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش نگاهت ، زیر نویس داشت !