بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیم را چنان گریاندند که بوی نا گرفت . . نامهربان شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت آنوقت هایی که مردم همدیگر را دور میزدند ،حالا از روی هم رد می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی با رنگها بسیار زیبا و آرامش بخش است ،، به شرطی که از آن برای رنگ کردن همدیگر استفاده نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد های کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش بعضیا اندازه اشکه که از چشمات بیفتن نه اندازه نبض که اگه نباشی نباشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم که با دیگری خو کنی تو با من چه کردی که با او کنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از لبخند اجباری / خسته از حرفهای تکراری خسته ام از آدمهای تکراری / خسته از محبت های خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هر تیغی سپر باید گرفت / پیش تیغ دوست سر باید گرفت جانب خود را مبین گر عاشقی / جانب دوست در نظر باید گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند.. عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست…..لحن بعضی ها زمستونیه……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است وقتی با این انهدام  سخت از چشمانم افتادی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم : بی حوصلگی هایم را ببخش ، بداخلاقی هایم را فراموش کن ، بی اعتنایی هایم را جدی نگیر ، در عوض من هم تورا می بخشم که مسبب همه ی اینهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنی نبودی که فکرش را می کردم، زیرا باعث شدی آنی شوم که فکرش را هم نمی کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه می دانستم مارها دست ندارند … ! امّا در عجبم چگونه ماری چون تو ! دستِ دوستی به سویم دراز کرد … !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیم را چنان گریاندند که بوی نا گرفت . . نامهربان شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت آنوقت هایی که مردم همدیگر را دور میزدند ،حالا از روی هم رد می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی با رنگها بسیار زیبا و آرامش بخش است ،، به شرطی که از آن برای رنگ کردن همدیگر استفاده نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد های کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش بعضیا اندازه اشکه که از چشمات بیفتن نه اندازه نبض که اگه نباشی نباشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم که با دیگری خو کنی تو با من چه کردی که با او کنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از لبخند اجباری / خسته از حرفهای تکراری خسته ام از آدمهای تکراری / خسته از محبت های خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هر تیغی سپر باید گرفت / پیش تیغ دوست سر باید گرفت جانب خود را مبین گر عاشقی / جانب دوست در نظر باید گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند.. عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست…..لحن بعضی ها زمستونیه……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است وقتی با این انهدام  سخت از چشمانم افتادی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم : بی حوصلگی هایم را ببخش ، بداخلاقی هایم را فراموش کن ، بی اعتنایی هایم را جدی نگیر ، در عوض من هم تورا می بخشم که مسبب همه ی اینهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنی نبودی که فکرش را می کردم، زیرا باعث شدی آنی شوم که فکرش را هم نمی کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه می دانستم مارها دست ندارند … ! امّا در عجبم چگونه ماری چون تو ! دستِ دوستی به سویم دراز کرد … !!!