بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست را اگر قدر ندانی می شود بود ! و چه تلخ است هستی که بود شود و دارمی که داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند ... دیگر نپرس چرا دوستت ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتوان به تاول های پا گفت تمام مسیر طی شده اشتباه بود ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت اما اگر باز در سرت هوای خداحافظی داشتی از همان ابتدا سلام نکن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط زدن بر من پایان من نیست ، آغاز بی لیاقتی توست   

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم تو همدردی! ولی نه! تو هم دردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به من میگن مثل بچه ی آدم رفتار کن...... من نمیدونم مثل هابیل باشم یا قابیل!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه" تر "میکنه باید مهربان "تر" میشدی گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم اما نقطه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام.... کجا؟ ...کنار همان چاهی که تو برایم کندی.... عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو دوستت دارم آسمان را گفته ام به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا ... برای کسی که آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت! تو از سنگم کمتری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون تو سرت بخوره تو همین یک وجب دیوار فاصله را بردار…من باورت می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم سوت نداره  راحت باش ، خطا کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست را اگر قدر ندانی می شود بود ! و چه تلخ است هستی که بود شود و دارمی که داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند ... دیگر نپرس چرا دوستت ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتوان به تاول های پا گفت تمام مسیر طی شده اشتباه بود ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت اما اگر باز در سرت هوای خداحافظی داشتی از همان ابتدا سلام نکن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط زدن بر من پایان من نیست ، آغاز بی لیاقتی توست   

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم تو همدردی! ولی نه! تو هم دردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به من میگن مثل بچه ی آدم رفتار کن...... من نمیدونم مثل هابیل باشم یا قابیل!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه" تر "میکنه باید مهربان "تر" میشدی گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم اما نقطه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام.... کجا؟ ...کنار همان چاهی که تو برایم کندی.... عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو دوستت دارم آسمان را گفته ام به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا ... برای کسی که آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت! تو از سنگم کمتری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون تو سرت بخوره تو همین یک وجب دیوار فاصله را بردار…من باورت می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم سوت نداره  راحت باش ، خطا کن