بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: سفارشت ندادم که بخوام تحویلت بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیــزم مرهم بودنت بخوره تو ســـــرت شما درد بی درمان نباش ما رو بــــس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند ! هم “زرق و برق” دارند هم ۲ “رو” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیــــــریم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــی دهــــــند تـــا کــــــی خـــود را در آیـــنـــه گـــریـــم میکــــــنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــَن وَفــای زَنانـه مـــیــخــواهـَــد کـَسی کـه غِـیـرَت مـَــردانه نــَــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته ما خـــوب نیستیم ولی مثل بعضیا لجن تو جـــــوب نیستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا وقتی همش بگی چشم کم کم دل میزنی میشی پشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز داغونش کردن آدم آرومم همینطور! آدم عصبی هم همینطور ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با کسیه که به خودش قول داده به هیچ وجه نفهمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره یا میخوان جات باشن نمیتونن یا میخوان بات باشن نمیتونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از ورود به هر موضوعی! دقت کنید! که جوابتون به تو چه نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیآ بآس گفت : تو از همه خوشت میاد منم یکیش من از همه بدم میاد توام یکیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس : چرا؟ چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی از هر چی دارم بهتر خودتی خندیدم زیر لب مکرر گفتم شاهزاده قصه های من خر خودتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من! ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: سفارشت ندادم که بخوام تحویلت بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیــزم مرهم بودنت بخوره تو ســـــرت شما درد بی درمان نباش ما رو بــــس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند ! هم “زرق و برق” دارند هم ۲ “رو” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیــــــریم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــی دهــــــند تـــا کــــــی خـــود را در آیـــنـــه گـــریـــم میکــــــنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــَن وَفــای زَنانـه مـــیــخــواهـَــد کـَسی کـه غِـیـرَت مـَــردانه نــَــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته ما خـــوب نیستیم ولی مثل بعضیا لجن تو جـــــوب نیستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا وقتی همش بگی چشم کم کم دل میزنی میشی پشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز داغونش کردن آدم آرومم همینطور! آدم عصبی هم همینطور ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با کسیه که به خودش قول داده به هیچ وجه نفهمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره یا میخوان جات باشن نمیتونن یا میخوان بات باشن نمیتونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از ورود به هر موضوعی! دقت کنید! که جوابتون به تو چه نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیآ بآس گفت : تو از همه خوشت میاد منم یکیش من از همه بدم میاد توام یکیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس : چرا؟ چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی از هر چی دارم بهتر خودتی خندیدم زیر لب مکرر گفتم شاهزاده قصه های من خر خودتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من! ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿم …