بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز رفتیم معدن .  . . . بقیش واسه بعدن؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گوگوری مگوری! سلام نون تنوری! سلام کتری و قوری! سلام پری وحوری! سلام پیرهن توری! تو که سنگ صبوری، کریستال وبلوری، فدات بشم چه جوری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه جدایی از تو ، لحظه اومدن غم ، بعد رفتنت عزیزم ، جون میدم تو دست ماتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامت در خاطر من ، یادت در فكر من و مهرت در قلب من نقش بسته است . . .  محوش نكن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا با غصه پیرن ، بعضیا با غم رفیقن . . .  بعضیا از بس عزیزن از دلها نمیرن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشه می گن : چرا زمستونا پیدات نیست ؟  میگه : نیست تابستونا رفتارتون خوبه ، زمستونم بیام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جهش شما به سمت گوشی ممنونم  . . . . انجمن حمایت از اس ام اس ندید ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چرا زن ها بیش تر از مردها عمر می کنند ؟  چون زن ها ، زن ندارند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کبوتر که لب بام شما پر زد و رفت . . . دل من بود که به شما سر زد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو با من باشی . . . چراغ خونم باشی . . . آنقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحلت من قایقی شکسته ام . . . تو همان ساحل عشقی که بهت دل بسته ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به منظورروحیه به تیم ملی شرکت ضد سوخت چرایی اعلام کرد بچه های تیم فوتبال در خارج بدون کارت سوخت بنزین بزنند " اشکالی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید زود قضاوت بکنیم ، زیرا قضاوت خوب محصول تجربه است و تجربه محصول قضاوت بد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت رو برای کسی که حاضر نیست وقتش رو برای تو بگذرونه ، نگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش تا حتی اگر نخواهی بر كسی بتابی نتوانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت گرانی مواد شوینده ، از این پس نظافت یک پنجم ایمان است !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز رفتیم معدن .  . . . بقیش واسه بعدن؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گوگوری مگوری! سلام نون تنوری! سلام کتری و قوری! سلام پری وحوری! سلام پیرهن توری! تو که سنگ صبوری، کریستال وبلوری، فدات بشم چه جوری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه جدایی از تو ، لحظه اومدن غم ، بعد رفتنت عزیزم ، جون میدم تو دست ماتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامت در خاطر من ، یادت در فكر من و مهرت در قلب من نقش بسته است . . .  محوش نكن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا با غصه پیرن ، بعضیا با غم رفیقن . . .  بعضیا از بس عزیزن از دلها نمیرن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشه می گن : چرا زمستونا پیدات نیست ؟  میگه : نیست تابستونا رفتارتون خوبه ، زمستونم بیام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جهش شما به سمت گوشی ممنونم  . . . . انجمن حمایت از اس ام اس ندید ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چرا زن ها بیش تر از مردها عمر می کنند ؟  چون زن ها ، زن ندارند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کبوتر که لب بام شما پر زد و رفت . . . دل من بود که به شما سر زد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو با من باشی . . . چراغ خونم باشی . . . آنقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحلت من قایقی شکسته ام . . . تو همان ساحل عشقی که بهت دل بسته ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به منظورروحیه به تیم ملی شرکت ضد سوخت چرایی اعلام کرد بچه های تیم فوتبال در خارج بدون کارت سوخت بنزین بزنند " اشکالی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید زود قضاوت بکنیم ، زیرا قضاوت خوب محصول تجربه است و تجربه محصول قضاوت بد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت رو برای کسی که حاضر نیست وقتش رو برای تو بگذرونه ، نگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش تا حتی اگر نخواهی بر كسی بتابی نتوانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت گرانی مواد شوینده ، از این پس نظافت یک پنجم ایمان است !!!