بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردیم و شاکی نیستیم ، بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم از رفیقان دوریم ولی از یادشان غافل نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد، حتی به اجبار دوستی ها ماندنی اند ، حتی با سکوت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شد ای پنجره ی عشق چرا بسته شدی  شاید از همنفسی با دل ما خسته شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی برای چی برات sms می فرستم ؟ سرگرم باشی دست تو دماغت نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بابات مرد ! میگه دروغ میگین ، یه چیزی شده نمی خواین بهم بگین .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غیر ممکن، غیر ممکن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم بوجود آمد و از برگی برای پوشاندن خودش استفاده كرد ،حوا او را دید ، گفت همین یک برگه؟ آدم گفت نه ، یک کوبیده و دو تا گوجه هم زیرشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرج کن ولی ول خرج نشو ، بخور ولی پر خور نشو ، عاشق باش ولی دیوونه نشو ، دوستت دارم ولی پر رو نشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه شادم ، یاد تو غمگینم می کند . هر گاه غمگینم ، یاد تو شادم می کند . پس هر دو را دوست دارم ، چون حکایت از تو می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقایان وقتی می خواهند کاری را انجام دهند ، اول خوب فکر می کنند ، بعد به حرف دلشان گوش می دهند ، به خدا توکل می کنند و . . . . . .  در آخر کاری را انجام می دهند که زنشان بگوید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کسي رخ ننمايد ز کسي دل نبرد ، دلبر ما دل ما برد و ز ما رخ ننمود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-تو دنیا به دنبال چشم زیبا نباش ، سعی كن معنای نگاه زیبا رو بفهمی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سودای دلم قسمت هر بی سر و پا نیست ، خوش باش كه یك لحظه دلم از تو جدا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تا زمین دارد حرارت ، بماند این رفاقت تا قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی شباهت تو با باغچه چیه ؟ هر دوتون كرم دارین!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردیم و شاکی نیستیم ، بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم از رفیقان دوریم ولی از یادشان غافل نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد، حتی به اجبار دوستی ها ماندنی اند ، حتی با سکوت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شد ای پنجره ی عشق چرا بسته شدی  شاید از همنفسی با دل ما خسته شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی برای چی برات sms می فرستم ؟ سرگرم باشی دست تو دماغت نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بابات مرد ! میگه دروغ میگین ، یه چیزی شده نمی خواین بهم بگین .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غیر ممکن، غیر ممکن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم بوجود آمد و از برگی برای پوشاندن خودش استفاده كرد ،حوا او را دید ، گفت همین یک برگه؟ آدم گفت نه ، یک کوبیده و دو تا گوجه هم زیرشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرج کن ولی ول خرج نشو ، بخور ولی پر خور نشو ، عاشق باش ولی دیوونه نشو ، دوستت دارم ولی پر رو نشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه شادم ، یاد تو غمگینم می کند . هر گاه غمگینم ، یاد تو شادم می کند . پس هر دو را دوست دارم ، چون حکایت از تو می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقایان وقتی می خواهند کاری را انجام دهند ، اول خوب فکر می کنند ، بعد به حرف دلشان گوش می دهند ، به خدا توکل می کنند و . . . . . .  در آخر کاری را انجام می دهند که زنشان بگوید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کسي رخ ننمايد ز کسي دل نبرد ، دلبر ما دل ما برد و ز ما رخ ننمود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-تو دنیا به دنبال چشم زیبا نباش ، سعی كن معنای نگاه زیبا رو بفهمی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سودای دلم قسمت هر بی سر و پا نیست ، خوش باش كه یك لحظه دلم از تو جدا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تا زمین دارد حرارت ، بماند این رفاقت تا قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی شباهت تو با باغچه چیه ؟ هر دوتون كرم دارین!!!