بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهواره امید از مدارخارج شده است وفقط به دور سیاره زهره می چرخد واین پیام هارا ارسال میكند؛الهی دورت بگردم،جیگر چند سالته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سازمان هواشناسی اعلام کرد: اوه اوه چقدر هوا سرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم، خوبی؟ اگه دلت برام تنگ شده ساعت 9 بیا تا با خودم ببرمت. آخه تازگی ها تو شهرداری استخدام شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم، تو دویی  با تو بیستم، بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم جدا شدن از تو در دل نحیفم زخمها بوجود آورد.  آه، نمیدانم با این زخمها چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعا بهتر از این: گریه ات از سر شوق  خنده ات از ته قلب، نشود هیچ غروبت غمناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ناز نمکدار، منم عاشق تب دار  ببین دل تو دلم نیست، واسه لحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میپرسد اندوه تو از چیست ؟سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟  برایش صادقانه مینوسیم برای آنکه باید باشد و نیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خوشه 3 افتادی زیاد نگران نباش، چون یارانه هم مثل مهریه است... کی داده؟ کی گرفته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب مایه ی حیات است پس در مصرف برق صرفه جویی کنید, شرکت ملی گاز اردبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت مردا با خط ایرانسل:  خیلی ارزونن... زیاد اعتبار ندارن... دل خوش کنونن... کلاستو اساسی میارن پایین... مال بد بیخ ریش صاحبشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ - + - + - + - + - + - + - +- + - +  - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +- + - + - + - + - + - + - + -+- + - ++ - + - + - + - + - + - + - بشين جمع و تفریق کن ببين چندمين باره سرکار رفتي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق====>سرکاريه ... محبت====>تظاهره ... مهربوني====>مسخرست ... وفا====>مرده ... عهدوپيمون====>دلخوشيه ... عاطفه====>تموم شده ... مهر====> مدرسه باز ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Amianno espanza lamore dienta salute perfavore dominika sette kientima wovo elino romantika  یعنی:تو غلطططططططط میکنی وقتی نمی فهمی تا آخر میخونی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند آتش را آفريد تا ارزش آب را بدانيم وخلا زاييده شد تا ارزش هوا را بدانيم و بعد مرگ آمد تا ارزش زندگي را بشناسيم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهواره امید از مدارخارج شده است وفقط به دور سیاره زهره می چرخد واین پیام هارا ارسال میكند؛الهی دورت بگردم،جیگر چند سالته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سازمان هواشناسی اعلام کرد: اوه اوه چقدر هوا سرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم، خوبی؟ اگه دلت برام تنگ شده ساعت 9 بیا تا با خودم ببرمت. آخه تازگی ها تو شهرداری استخدام شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم، تو دویی  با تو بیستم، بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم جدا شدن از تو در دل نحیفم زخمها بوجود آورد.  آه، نمیدانم با این زخمها چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعا بهتر از این: گریه ات از سر شوق  خنده ات از ته قلب، نشود هیچ غروبت غمناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ناز نمکدار، منم عاشق تب دار  ببین دل تو دلم نیست، واسه لحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میپرسد اندوه تو از چیست ؟سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟  برایش صادقانه مینوسیم برای آنکه باید باشد و نیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خوشه 3 افتادی زیاد نگران نباش، چون یارانه هم مثل مهریه است... کی داده؟ کی گرفته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب مایه ی حیات است پس در مصرف برق صرفه جویی کنید, شرکت ملی گاز اردبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت مردا با خط ایرانسل:  خیلی ارزونن... زیاد اعتبار ندارن... دل خوش کنونن... کلاستو اساسی میارن پایین... مال بد بیخ ریش صاحبشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ - + - + - + - + - + - + - +- + - +  - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +- + - + - + - + - + - + - + -+- + - ++ - + - + - + - + - + - + - بشين جمع و تفریق کن ببين چندمين باره سرکار رفتي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق====>سرکاريه ... محبت====>تظاهره ... مهربوني====>مسخرست ... وفا====>مرده ... عهدوپيمون====>دلخوشيه ... عاطفه====>تموم شده ... مهر====> مدرسه باز ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Amianno espanza lamore dienta salute perfavore dominika sette kientima wovo elino romantika  یعنی:تو غلطططططططط میکنی وقتی نمی فهمی تا آخر میخونی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند آتش را آفريد تا ارزش آب را بدانيم وخلا زاييده شد تا ارزش هوا را بدانيم و بعد مرگ آمد تا ارزش زندگي را بشناسيم.