بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن وقتی زنت خونه نیست چی کار میکنی؟استراحت.میگن :وقتی هست چی ؟ میگه استقامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب چرخهء عجيبيه! زن ها از سوسک مي ترسن. سوسکا از موش. موش ها از گربه .گربه ها از سگ .سگا از مردا .مردها هم از زن ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي يه سوسك افتاده و داره دست و پا ميزنه ... نترس كاريت نداره داره به قيافت ميخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن: دخترتو به كي دادي؟ ميگه: غريبه نيست. دامادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم براي درست کردن مرد:مواد خود را حرام نکنيد.........مرد ها درست شدني نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين خبر از تيم ملي: کريم باقري به عنوان مترجم علي دايي انتخاب شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا توشک رو قبل از دوختن با چوب مي زنن ؟ چون بعدا هر چي ديد صداش در نياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتاد شدي؟ ميگه با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه نفر مي گن يه اگهي تبليغاتي در مورد خمير دندان پونه بگو ميگه خمير دندونه پونه چشمهارونمي سوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام ... ؟ يارو ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا مي خواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ملانصرالدين ميگن جوان ها شراب ميخورن قمار ميکنن ترياک ميکشن دختر بازي ميکنن ... حکم چيه ؟ ميگه : گيشنيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافري كه تازه به شهر وارد شده بوده از آقاي خنگ مي پرسه ما اينجا غريبيم... كجا آمپول مي زنن... طرف باسنش رو نشون مي ده مي گه اينجا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آقاهه مي پرسن با چه ارزي ازمملكت خارج شدي؟ گفت: باعرض معذرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان داشت با یه خره شطرنج بازی میکرد یکی دیگه رد می شه میگه عجب خر باهوشی، حیف نان میگه زیاد هم باهوش نیست یک یک مساوی هستیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نان مي پرسن يه موجود نام ببر... مي گه يخ. مي گن يخ كه موجود نيست. مي گه هست، چون همه جا نوشته يخ موجود است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاضي: «چرا دستت را در جيب اين آقا كردي؟» متهم: «جناب قاضي! خيال كردم جيب خودم است.» قاضي: «پس چرا پول‌هايش را برداشتي؟» متهم: «يعني مي‌فرماييد اختيار جيب خودم را هم ندارم!»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن وقتی زنت خونه نیست چی کار میکنی؟استراحت.میگن :وقتی هست چی ؟ میگه استقامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب چرخهء عجيبيه! زن ها از سوسک مي ترسن. سوسکا از موش. موش ها از گربه .گربه ها از سگ .سگا از مردا .مردها هم از زن ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي يه سوسك افتاده و داره دست و پا ميزنه ... نترس كاريت نداره داره به قيافت ميخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن: دخترتو به كي دادي؟ ميگه: غريبه نيست. دامادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم براي درست کردن مرد:مواد خود را حرام نکنيد.........مرد ها درست شدني نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين خبر از تيم ملي: کريم باقري به عنوان مترجم علي دايي انتخاب شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا توشک رو قبل از دوختن با چوب مي زنن ؟ چون بعدا هر چي ديد صداش در نياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتاد شدي؟ ميگه با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه نفر مي گن يه اگهي تبليغاتي در مورد خمير دندان پونه بگو ميگه خمير دندونه پونه چشمهارونمي سوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام ... ؟ يارو ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا مي خواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ملانصرالدين ميگن جوان ها شراب ميخورن قمار ميکنن ترياک ميکشن دختر بازي ميکنن ... حکم چيه ؟ ميگه : گيشنيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافري كه تازه به شهر وارد شده بوده از آقاي خنگ مي پرسه ما اينجا غريبيم... كجا آمپول مي زنن... طرف باسنش رو نشون مي ده مي گه اينجا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آقاهه مي پرسن با چه ارزي ازمملكت خارج شدي؟ گفت: باعرض معذرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان داشت با یه خره شطرنج بازی میکرد یکی دیگه رد می شه میگه عجب خر باهوشی، حیف نان میگه زیاد هم باهوش نیست یک یک مساوی هستیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نان مي پرسن يه موجود نام ببر... مي گه يخ. مي گن يخ كه موجود نيست. مي گه هست، چون همه جا نوشته يخ موجود است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاضي: «چرا دستت را در جيب اين آقا كردي؟» متهم: «جناب قاضي! خيال كردم جيب خودم است.» قاضي: «پس چرا پول‌هايش را برداشتي؟» متهم: «يعني مي‌فرماييد اختيار جيب خودم را هم ندارم!»