بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترچه خاطرات غضنفر : خیلی فقیر بودیم ،هیچ پولی نداشتیم ، مادرم قادر به زاییدن من نبود ، خاله ام مرا زایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو برای روز مبادا برات می فرستم، یعنی روزی که کنارت نباشم. یادت باشه نگهش داری و یه وقت دورش نریزی . . . . . خیلی دوسِت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دونى فرق تو با یوزارسیف چیه اون عزیز مصره ،توعزیز دلمى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف .. تف .. تف .. تف .. تف .. . . کاری باهات نداشتم فقط خواستم شیشه مانیتورت رو کثیف کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای من یه فرشته بودی اما هیچ وقت منو دوست نداشتی و همیشه با رقیب های من پرواز کردی .خدا را شکر تازه فهمیدم تو عزرائیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوتی ترین اس ام اس سال: زنگ در خونتم هر کس تو رو بخواد باید منو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خیرت بده، شنیدم می ری بهزیستی برای اونایی که انگشت ندارن دست تو دماغشون می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه با تو بودن دنیای خاطرات است ، شطرنج سینه ی من دور از تو کیش و مات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه 25 تومانی تو دستش عرق می كنه, می گه هرچی گریه كنی خرجت نمی كنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دختر مسیحی می ره نزد كشیش می گه من هر وقت از جلوی ایینه رد می شوم می گم چه دختر خوشكلی ایا گناه می كنم? كشیش می كه نه فقط دروغ می گی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك روز یه سیره به پیازه میگه حیف كه سیرم وگرنه می خوردمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه سوسکه از فا ضلاب میاد بیرون میگه به امید یه هوای تازه تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانند طوفانی هستی که ویرانگر قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاستیک قلبم را با میخ نگاهت پنچر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پینیکیو میره سر قبر پدر ژپتو به جای فاتحه میخونه عروسکی بودم برات که تو به من نفس دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عملیات شهادت طلبانه امشب میخوام طی یه عملیات شهادت طلبانه . . . . . . . . . . فدات شم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترچه خاطرات غضنفر : خیلی فقیر بودیم ،هیچ پولی نداشتیم ، مادرم قادر به زاییدن من نبود ، خاله ام مرا زایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو برای روز مبادا برات می فرستم، یعنی روزی که کنارت نباشم. یادت باشه نگهش داری و یه وقت دورش نریزی . . . . . خیلی دوسِت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دونى فرق تو با یوزارسیف چیه اون عزیز مصره ،توعزیز دلمى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف .. تف .. تف .. تف .. تف .. . . کاری باهات نداشتم فقط خواستم شیشه مانیتورت رو کثیف کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای من یه فرشته بودی اما هیچ وقت منو دوست نداشتی و همیشه با رقیب های من پرواز کردی .خدا را شکر تازه فهمیدم تو عزرائیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوتی ترین اس ام اس سال: زنگ در خونتم هر کس تو رو بخواد باید منو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خیرت بده، شنیدم می ری بهزیستی برای اونایی که انگشت ندارن دست تو دماغشون می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه با تو بودن دنیای خاطرات است ، شطرنج سینه ی من دور از تو کیش و مات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه 25 تومانی تو دستش عرق می كنه, می گه هرچی گریه كنی خرجت نمی كنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دختر مسیحی می ره نزد كشیش می گه من هر وقت از جلوی ایینه رد می شوم می گم چه دختر خوشكلی ایا گناه می كنم? كشیش می كه نه فقط دروغ می گی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك روز یه سیره به پیازه میگه حیف كه سیرم وگرنه می خوردمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه سوسکه از فا ضلاب میاد بیرون میگه به امید یه هوای تازه تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانند طوفانی هستی که ویرانگر قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاستیک قلبم را با میخ نگاهت پنچر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پینیکیو میره سر قبر پدر ژپتو به جای فاتحه میخونه عروسکی بودم برات که تو به من نفس دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عملیات شهادت طلبانه امشب میخوام طی یه عملیات شهادت طلبانه . . . . . . . . . . فدات شم