بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو باجناق به نام های کافی ونعمت سوار یک خر بودند. نعمت گفت اگر یک خر دیگر بود، کافی بود. کافی گفت همین هم که هست نعمت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومراسم ختم بلندگو می گه: مرحوم وصیت کرده سیاه نپوشین. حیف نون داد میزنه: مرحوم غلط کرده! ما به احترامش می پوشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموزی داشت سر کلاس چیزی می خورد، معلم پرسید چی می خوری؟ گفت: نمی خورم! آلو خشک رو گذاشم توی دهانم تا خیس شه زنگ تفریح بخورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می افته توی چاه، می گه خدا رو شکر تهش سوراخ نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزه می گن چرا زنگولت صدا نمی کنه؟ می گه گذاشتمش رو ویبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار مترو می شه، تفنگ در میاره به راننده مترو می گه یالا برو دوبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد: کشیدم کشیدی پاره شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره دکتر، می گه آقای دکتر من چشمام ضعیفه. دکتر می گه تا چه حد ضعیفه؟ حیف نون می گه شما اون مگسی رو که روی دیواره می بینین؟ من نمی بینمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟ ... ... باشه بابا فهمیدم می دونی، نمی گم. فقط می خواستم یادآوری کرده باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلش: محبت هدفم: خوشنودیت نتیجه اش: 16 تومان ضرر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گريه مي کنن : ?- وقتي فريب مي خورن ! ?- وقتي مي خوان فريب بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره عمر آدمی یک نفس است و آن نفس از برای یک همنفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یک نفس برای عمری بس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندزه دل بزرگ زمستون که خودشو فدای دل یارش کرد دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام مي كني آرزو مي كنم كاش كر بودم تو كه لال نمي شي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کوير... و مي داني که کوير بدون باران زنده است... پس برو بمير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم بکش تا خاکستر شم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو باجناق به نام های کافی ونعمت سوار یک خر بودند. نعمت گفت اگر یک خر دیگر بود، کافی بود. کافی گفت همین هم که هست نعمت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومراسم ختم بلندگو می گه: مرحوم وصیت کرده سیاه نپوشین. حیف نون داد میزنه: مرحوم غلط کرده! ما به احترامش می پوشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموزی داشت سر کلاس چیزی می خورد، معلم پرسید چی می خوری؟ گفت: نمی خورم! آلو خشک رو گذاشم توی دهانم تا خیس شه زنگ تفریح بخورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می افته توی چاه، می گه خدا رو شکر تهش سوراخ نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزه می گن چرا زنگولت صدا نمی کنه؟ می گه گذاشتمش رو ویبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار مترو می شه، تفنگ در میاره به راننده مترو می گه یالا برو دوبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد: کشیدم کشیدی پاره شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره دکتر، می گه آقای دکتر من چشمام ضعیفه. دکتر می گه تا چه حد ضعیفه؟ حیف نون می گه شما اون مگسی رو که روی دیواره می بینین؟ من نمی بینمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟ ... ... باشه بابا فهمیدم می دونی، نمی گم. فقط می خواستم یادآوری کرده باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلش: محبت هدفم: خوشنودیت نتیجه اش: 16 تومان ضرر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گريه مي کنن : ?- وقتي فريب مي خورن ! ?- وقتي مي خوان فريب بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره عمر آدمی یک نفس است و آن نفس از برای یک همنفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یک نفس برای عمری بس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندزه دل بزرگ زمستون که خودشو فدای دل یارش کرد دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام مي كني آرزو مي كنم كاش كر بودم تو كه لال نمي شي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کوير... و مي داني که کوير بدون باران زنده است... پس برو بمير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم بکش تا خاکستر شم.