بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره تلفن زليخا رو می خوای؟ ... ... ... ... ΨΔΩΛΠìΛΣΓΦΔ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابی؟ خوب اشکالی نداره، هر وقت بیدار شدی بهت می گم... بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص بعد از ساعت 3 صبح: .نصفه شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن. پوشکین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قطره ای اشک بودم
 که در چشمانت متولد می شدم و 
بر گونه هایت زندگی می کردم و بر لبانت می مُردم
 تا بدانی چقدر عاشق تو هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسى که درکنارم نیست، اما حس بودنش به من شوق زیستن مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پارکینگ خاطراتم چشماتو پارک کردم. بعدش هم دلت رو پنچر کردم تا از دلم نری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونى 721 یعنى چه؟ یعنی بین 7 آسمان و 2 دنیا، 1 را دوست دارم، اونم تویى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم این پیامک را به دوست ای پیامک صورت او را ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نمی پرسه اهل کجایی؟… فقط می گه توی قلب من زندگی کن! عشق نمی پرسه چرا دور هستی؟… فقط می گه همیشه با من هستی! عشق خیلی غلط های دیگه هم ممکنه بخوره که نباید باور کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام روی بلندترین قله وایسم .. با تمام وجود داد بزنم : عشق من دوستت دارم ! ولی حسش نیس تا اون بالا برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچولو ، موچولو ، لولو ، مولو ، هلو ، نونو ؛ این پیغام صرفا برای غنچه كردن لبهای شماست و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگر می‌باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزها یادش بخیر, دو تا دستامو می گرفتی و تو خیابونها با هم می چرخیدیم, تموم عشقت من بودم, امضا – فرقون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ماهیتابه عشقت سوختم بی وفا روغن بریز!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره تلفن زليخا رو می خوای؟ ... ... ... ... ΨΔΩΛΠìΛΣΓΦΔ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابی؟ خوب اشکالی نداره، هر وقت بیدار شدی بهت می گم... بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص بعد از ساعت 3 صبح: .نصفه شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن. پوشکین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قطره ای اشک بودم
 که در چشمانت متولد می شدم و 
بر گونه هایت زندگی می کردم و بر لبانت می مُردم
 تا بدانی چقدر عاشق تو هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسى که درکنارم نیست، اما حس بودنش به من شوق زیستن مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پارکینگ خاطراتم چشماتو پارک کردم. بعدش هم دلت رو پنچر کردم تا از دلم نری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونى 721 یعنى چه؟ یعنی بین 7 آسمان و 2 دنیا، 1 را دوست دارم، اونم تویى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم این پیامک را به دوست ای پیامک صورت او را ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نمی پرسه اهل کجایی؟… فقط می گه توی قلب من زندگی کن! عشق نمی پرسه چرا دور هستی؟… فقط می گه همیشه با من هستی! عشق خیلی غلط های دیگه هم ممکنه بخوره که نباید باور کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام روی بلندترین قله وایسم .. با تمام وجود داد بزنم : عشق من دوستت دارم ! ولی حسش نیس تا اون بالا برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچولو ، موچولو ، لولو ، مولو ، هلو ، نونو ؛ این پیغام صرفا برای غنچه كردن لبهای شماست و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگر می‌باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزها یادش بخیر, دو تا دستامو می گرفتی و تو خیابونها با هم می چرخیدیم, تموم عشقت من بودم, امضا – فرقون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ماهیتابه عشقت سوختم بی وفا روغن بریز!!!!