بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقتدار دله شکسته به اندوهی است که هیچوقت سروده نمیشود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو روی کوه نوشتم خراب شد ، روی شمع نوشتم آب شد ، روی قلبم نوشتم شکست ، جمع کن خودتو با این اسمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزن عشقت خورد به تیوپ قلبم و گفت پیسسسسسسسسسسسسسسسسسس ولی بازم مهم نیسسسسسسسسسس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<-®-®-®-®--- مي دوني اين چيه؟ گوجهء روي سيخه، ولي جگرش داره SMS ميخونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>>>>=============> این تير جومونگ بخوره تو قلب بدخواهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه توپ دارم قلقلیه. موی سرم فرفریه. اس ام اس جدید نداشتم سرت کلاه گذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خره عکس خودشو توی آب می بینه. میگه چقدرشبیه اونی هستم که داره این اس ام اس رو می خونه‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزال خوش غزل تویی .... شیرین تر از عسل تویی .... بین تمام آدما ..... نگین بی بدل تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه میره دکتر. دکتره بعداز معاینه کامل میگه: آقا تقریباً همه اورگانهای شما خرابند! من تعجب می کنم شما چه جوری تا حالا زنده موندین!؟ خسیسه: خب، آخه تا حالا نیومده بودم دکتر!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی M T N ایرانسل یعنی چی؟ یعنی مردم تلفن ندیده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو میگن اینجا چی کار میکنی میگه پس کجا چی کار کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت چگونه اشک بریزم ولی اشک نیاموخت چگونه زندگی کنم تو به من آموختی چگونه دوستت بدارم ولی نیاموختی چگونه فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گلستان که با عشق برات يه دامن گل بچينم، ديدم شلوار پامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام چفته چولیت، شته شولیت، پته پیسیت، قد یه خیار چولسیده داغانتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگند اگه دنيارو بهت بدند چه کار ميکني ميگه ميفروشم ميرم خارج !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقتدار دله شکسته به اندوهی است که هیچوقت سروده نمیشود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو روی کوه نوشتم خراب شد ، روی شمع نوشتم آب شد ، روی قلبم نوشتم شکست ، جمع کن خودتو با این اسمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزن عشقت خورد به تیوپ قلبم و گفت پیسسسسسسسسسسسسسسسسسس ولی بازم مهم نیسسسسسسسسسس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<-®-®-®-®--- مي دوني اين چيه؟ گوجهء روي سيخه، ولي جگرش داره SMS ميخونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>>>>=============> این تير جومونگ بخوره تو قلب بدخواهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه توپ دارم قلقلیه. موی سرم فرفریه. اس ام اس جدید نداشتم سرت کلاه گذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خره عکس خودشو توی آب می بینه. میگه چقدرشبیه اونی هستم که داره این اس ام اس رو می خونه‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزال خوش غزل تویی .... شیرین تر از عسل تویی .... بین تمام آدما ..... نگین بی بدل تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه میره دکتر. دکتره بعداز معاینه کامل میگه: آقا تقریباً همه اورگانهای شما خرابند! من تعجب می کنم شما چه جوری تا حالا زنده موندین!؟ خسیسه: خب، آخه تا حالا نیومده بودم دکتر!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی M T N ایرانسل یعنی چی؟ یعنی مردم تلفن ندیده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو میگن اینجا چی کار میکنی میگه پس کجا چی کار کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت چگونه اشک بریزم ولی اشک نیاموخت چگونه زندگی کنم تو به من آموختی چگونه دوستت بدارم ولی نیاموختی چگونه فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گلستان که با عشق برات يه دامن گل بچينم، ديدم شلوار پامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام چفته چولیت، شته شولیت، پته پیسیت، قد یه خیار چولسیده داغانتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگند اگه دنيارو بهت بدند چه کار ميکني ميگه ميفروشم ميرم خارج !