بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو اسمش زمان نوروزي بوده ميره خارج ازش ميپرسن Whats your name ميگه:Time new days

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره بانک وام بگیره ضامن نداشته منفجر میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ب وس برات فرستادم با طعم لیمو شیرین زود بگیر تا تلخ نشده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسه نامزدش رو می گیره تو بغلش، میگه: عزیزم! من تو را با هیچ گ ه ى عوض نمی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهت گفتم خشت دیوار دلتم تو منو شکستی اشکال نداره حالا خاک زیر پاتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در کتاب قطور زندگی ، سطری باشیم ماندنی نه حاشیه ای از یاد رفتنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک ما کردی برو هم صحبت اغیار باش با ما چون نیستی باهرکه خواهی یار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با فندق چیه؟ فندق یه مغز کوچولو داره ولی تو اونم نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای شب یک کودک: خدایا! می دونی کم آب خوردم، جیش هم کردم. پس کمک کن شب جامو خیس نکنم. … … پس حالا که دعاتو خوندی برو لالا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب بچه ها باشید تا گلها رو نچیینند… اشتباه نکن! شهردار نیستم، فقط نگران خودم هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند زن را آفرید تا مرد به مرگ طبیعی نمیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل بادی است که در دل می پیچد.اگر نگهش داری خود آزرده می شوی و اگر رهایش کنی دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از ژاپن برمیگرده. بهش میگن اونجا مشکل زبان نداشتی؟ میگه: من نه، ولی ژاپنی ها چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف میره خواستگاری ازش میپرسن چه کاره ای ؟ روش نمیشه بگه قصاب میگه : لوازم یدکی گوسفند دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره آزمایشگاه داد میزنه میگه چرا جواب خون شهدا رو نمیدین؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو اسمش زمان نوروزي بوده ميره خارج ازش ميپرسن Whats your name ميگه:Time new days

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره بانک وام بگیره ضامن نداشته منفجر میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ب وس برات فرستادم با طعم لیمو شیرین زود بگیر تا تلخ نشده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسه نامزدش رو می گیره تو بغلش، میگه: عزیزم! من تو را با هیچ گ ه ى عوض نمی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهت گفتم خشت دیوار دلتم تو منو شکستی اشکال نداره حالا خاک زیر پاتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در کتاب قطور زندگی ، سطری باشیم ماندنی نه حاشیه ای از یاد رفتنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک ما کردی برو هم صحبت اغیار باش با ما چون نیستی باهرکه خواهی یار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با فندق چیه؟ فندق یه مغز کوچولو داره ولی تو اونم نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای شب یک کودک: خدایا! می دونی کم آب خوردم، جیش هم کردم. پس کمک کن شب جامو خیس نکنم. … … پس حالا که دعاتو خوندی برو لالا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب بچه ها باشید تا گلها رو نچیینند… اشتباه نکن! شهردار نیستم، فقط نگران خودم هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند زن را آفرید تا مرد به مرگ طبیعی نمیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل بادی است که در دل می پیچد.اگر نگهش داری خود آزرده می شوی و اگر رهایش کنی دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از ژاپن برمیگرده. بهش میگن اونجا مشکل زبان نداشتی؟ میگه: من نه، ولی ژاپنی ها چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف میره خواستگاری ازش میپرسن چه کاره ای ؟ روش نمیشه بگه قصاب میگه : لوازم یدکی گوسفند دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره آزمایشگاه داد میزنه میگه چرا جواب خون شهدا رو نمیدین؟