بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر واسه رفیقاس خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن . رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟ غضنفر یه خورده فکر می کنه بعد می گه: اهان خیابون شهید بروسلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ديش ماهوارشو می ذاره رو پشت بوم روش مينويسه کولر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون نماز قضاهاش زياد ميشه يه کاربن ميذاره زير جانمازش !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آبادانيه وسط خيابون ايستاده بوده يه هو مي بينه سيل داره همه جا رو مي گيره . عينک ريبونشو در مي آره مي زاره رو دمپايي ابريش هل مي ده رو آب مي گه تو خودته نجات بده مو يه خاکي تو سروم مي کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قنده ميوفته داخله چاي ميگه حله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي توي خواب حرف مي زد .زنش با عصبانيت بيدارش کرد و گفت:ذليل مرده اينقدر تو خواب حرف نزن .بزار بخوابيم .مرده گفت:لامسب ،وقتي بيدارم نمي زاري حرف بزنم لاقل بزار توي خواب راحت باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورزش کاران عزيز با شمارش من شروع مي کنيم .1،2،3، وچرخ و چرخ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنه بودم تکه اي از خورشيد را خوردم شدم شمسي خانم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره تهران زنگ می زنه خونه می گه: من دیگه ایران برنمی گردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار سمند میشه. صدای زن میاد : درب خودرو باز است... حیف نون درو می بنده میگه بستم!! حالا هرجا قایم شدی بیا بیرون جیگر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید قربان لغو شد، ستاد روحیه دهی به گوسفندان!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردم تا بدونی زندگی بی غم نمیشه اگه دستم رو بگیری از غرور ت کم نمی شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه د نیا بگو نگاه تو سهم منه هر جای د نیا که باشی دلم برات پر میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در باز کن من مرد گلچین نیستم من اسیر یک گل م دنبال هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهرانيه داشت واسه غضنفر خالي مي بست مي گه من يه سگ دارم وقتي مياد خونه در مي زنه غضنفر مي گه : چرا؟ مگه سگت كليد نداره ؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر واسه رفیقاس خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن . رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟ غضنفر یه خورده فکر می کنه بعد می گه: اهان خیابون شهید بروسلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ديش ماهوارشو می ذاره رو پشت بوم روش مينويسه کولر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون نماز قضاهاش زياد ميشه يه کاربن ميذاره زير جانمازش !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آبادانيه وسط خيابون ايستاده بوده يه هو مي بينه سيل داره همه جا رو مي گيره . عينک ريبونشو در مي آره مي زاره رو دمپايي ابريش هل مي ده رو آب مي گه تو خودته نجات بده مو يه خاکي تو سروم مي کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قنده ميوفته داخله چاي ميگه حله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي توي خواب حرف مي زد .زنش با عصبانيت بيدارش کرد و گفت:ذليل مرده اينقدر تو خواب حرف نزن .بزار بخوابيم .مرده گفت:لامسب ،وقتي بيدارم نمي زاري حرف بزنم لاقل بزار توي خواب راحت باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورزش کاران عزيز با شمارش من شروع مي کنيم .1،2،3، وچرخ و چرخ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنه بودم تکه اي از خورشيد را خوردم شدم شمسي خانم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره تهران زنگ می زنه خونه می گه: من دیگه ایران برنمی گردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار سمند میشه. صدای زن میاد : درب خودرو باز است... حیف نون درو می بنده میگه بستم!! حالا هرجا قایم شدی بیا بیرون جیگر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید قربان لغو شد، ستاد روحیه دهی به گوسفندان!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردم تا بدونی زندگی بی غم نمیشه اگه دستم رو بگیری از غرور ت کم نمی شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه د نیا بگو نگاه تو سهم منه هر جای د نیا که باشی دلم برات پر میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در باز کن من مرد گلچین نیستم من اسیر یک گل م دنبال هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهرانيه داشت واسه غضنفر خالي مي بست مي گه من يه سگ دارم وقتي مياد خونه در مي زنه غضنفر مي گه : چرا؟ مگه سگت كليد نداره ؟؟؟؟