بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو اسکلت با هم شوخی می کردند ؛ اسکلت اولی ، دومی را قلقلک می داد و می گفت: دیگه قلقلکم نده ، گوشت بدنم آب می شه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغه اکس میزنه به جای قدقد میگه قدس قدس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نفر تنبل بانک میزنند اولی به اون یکی میگه: خب بیا بشمریم.  دومی میگه: حوصله داری فردا رادیو میگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر میفته دنبال دختره با سنگ میزنه توو سرش . بهش میگه خوب مختو زدم ها !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز از یك گربه چینی میپرسن اسمت چیه میگه میونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف دیسك كمر داشته، بچش با كیفیت به دنیا میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو بچش نمیخوابیده، بهش ژل میزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق پیر دختر با پیر پسر:  اولی موفق نشده ازدواج کنه، دومی موفق شده ازدواج نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بابایی پسرشو می‌‌بره آزمایش كنه، ببینه دیوونه است یا نه! دكتر به پسره میگه: برو با این آبكش آب بیار.  پدرش میگه: این خسته‌ است، بذار خودم برم بیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب زمینی شوهرش می میره بند نمیندازه میشه کیوی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ZبوN بیZبوNی MیگM دوSت دارM...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم بگم که فقط تو رو دارم چون دیشب خرمون زایید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به جرم بالا رفتن از قلبت دستگیر شدم ! بیا بهشون بگو ساکن قلبم دزد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خانم از یک آقا هزار تا چیز می خواد اما یک آقا از بس آقاس از هزارتا خانم فقط یه چیز می خواد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاکرتیم سالار!  .  .  .  تو حوضی که ماهی نباشه قورباغه سالاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، خوبی ؟ یه سوال شرعی داشتم ، دیشب خواب تو رو دیدم ! آیا نماز وحشت بر من واجب است !؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو اسکلت با هم شوخی می کردند ؛ اسکلت اولی ، دومی را قلقلک می داد و می گفت: دیگه قلقلکم نده ، گوشت بدنم آب می شه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغه اکس میزنه به جای قدقد میگه قدس قدس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نفر تنبل بانک میزنند اولی به اون یکی میگه: خب بیا بشمریم.  دومی میگه: حوصله داری فردا رادیو میگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر میفته دنبال دختره با سنگ میزنه توو سرش . بهش میگه خوب مختو زدم ها !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز از یك گربه چینی میپرسن اسمت چیه میگه میونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف دیسك كمر داشته، بچش با كیفیت به دنیا میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو بچش نمیخوابیده، بهش ژل میزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق پیر دختر با پیر پسر:  اولی موفق نشده ازدواج کنه، دومی موفق شده ازدواج نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بابایی پسرشو می‌‌بره آزمایش كنه، ببینه دیوونه است یا نه! دكتر به پسره میگه: برو با این آبكش آب بیار.  پدرش میگه: این خسته‌ است، بذار خودم برم بیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب زمینی شوهرش می میره بند نمیندازه میشه کیوی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ZبوN بیZبوNی MیگM دوSت دارM...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم بگم که فقط تو رو دارم چون دیشب خرمون زایید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به جرم بالا رفتن از قلبت دستگیر شدم ! بیا بهشون بگو ساکن قلبم دزد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خانم از یک آقا هزار تا چیز می خواد اما یک آقا از بس آقاس از هزارتا خانم فقط یه چیز می خواد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاکرتیم سالار!  .  .  .  تو حوضی که ماهی نباشه قورباغه سالاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، خوبی ؟ یه سوال شرعی داشتم ، دیشب خواب تو رو دیدم ! آیا نماز وحشت بر من واجب است !؟؟