بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانیه میگن اسم دوازده امام رو میتونی بگی ، میگه :  ولک اسماشون رو بلد نیستم ولی به قیافه می شناسمشون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي بچه اي كنار يك روزنامه نشسته و روزنامه زرد شده ، بدون كار بچه نيست تبليغ ايرانسله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوشبخت کسی است که اگر به خوشبختی رسید  هرگز بدبختی های گذشته اش را فراموش نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل دلان اشاره را می فهمیم  راز آن شب های پر ستاره را می فهمیم  همه با پنجره های بسته عادت داریم  با هر چه دل شکسته نسبت داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندی شده است  من بگریم تو بخندی شده است از دلم هیچ یاد نکردی شاید عشق هم سهمیه بندی شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همون قدر که ستاره در آسمون هست ماه بود، باز هم آسمون بدون تو سیاه بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی یک‌بار به تو خیانت کرد، این اشتباه از اوست. اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه از توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان به ترور نخبگان کشور روی آورده اند، شاید این آخرین پیامکی باشد که می خوانی! مواظب خودت باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازضرب من تا جمع تو راهی بجز تفریق نیست  دل خوش به مجموعم مكن اینجا مگر تقسیم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ی عمره آدمی 1 نفس است و آن 1 نفس از برای 1 هم نفس است. گر نفسی با نفسی هم نفس است آن 1 نفس از برای 1 عمر بس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل فنیقی هست که می گه :  مردن برای زنی که عاشقشی از زندگی باهاش آسون تره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مست و شیدای تو بودم به فکر آرزو های تو بودم  تموم آرزوهای منی ، کاش یکی از آرزوهای تو بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب پرسیدم چه بنویسم برای كسی كه دوستش دارم؟ گفت: بی تو فردایی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع سوزان توام اینگونه خاموشم نكن گرچه دور افتاده ام اما فراموشم نكن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از دیروز.كمتر از فردا. بیشتر از خودم.كمتر از خدا. بیشتر از خورشید و عمیق تر از دریا بیادتم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانیه میگن اسم دوازده امام رو میتونی بگی ، میگه :  ولک اسماشون رو بلد نیستم ولی به قیافه می شناسمشون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي بچه اي كنار يك روزنامه نشسته و روزنامه زرد شده ، بدون كار بچه نيست تبليغ ايرانسله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوشبخت کسی است که اگر به خوشبختی رسید  هرگز بدبختی های گذشته اش را فراموش نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل دلان اشاره را می فهمیم  راز آن شب های پر ستاره را می فهمیم  همه با پنجره های بسته عادت داریم  با هر چه دل شکسته نسبت داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندی شده است  من بگریم تو بخندی شده است از دلم هیچ یاد نکردی شاید عشق هم سهمیه بندی شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همون قدر که ستاره در آسمون هست ماه بود، باز هم آسمون بدون تو سیاه بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی یک‌بار به تو خیانت کرد، این اشتباه از اوست. اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه از توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان به ترور نخبگان کشور روی آورده اند، شاید این آخرین پیامکی باشد که می خوانی! مواظب خودت باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازضرب من تا جمع تو راهی بجز تفریق نیست  دل خوش به مجموعم مكن اینجا مگر تقسیم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ی عمره آدمی 1 نفس است و آن 1 نفس از برای 1 هم نفس است. گر نفسی با نفسی هم نفس است آن 1 نفس از برای 1 عمر بس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل فنیقی هست که می گه :  مردن برای زنی که عاشقشی از زندگی باهاش آسون تره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مست و شیدای تو بودم به فکر آرزو های تو بودم  تموم آرزوهای منی ، کاش یکی از آرزوهای تو بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب پرسیدم چه بنویسم برای كسی كه دوستش دارم؟ گفت: بی تو فردایی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع سوزان توام اینگونه خاموشم نكن گرچه دور افتاده ام اما فراموشم نكن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از دیروز.كمتر از فردا. بیشتر از خودم.كمتر از خدا. بیشتر از خورشید و عمیق تر از دریا بیادتم.