بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يارو ميگن : وبا اومده . میگه : چی چی آورده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توجه به تفاوت نرخ sms فارسی and english ، این اس ام اس only for گیج نمودن computer مخابرات در تشخیص هزینه این sms ارسال شده است و ارزش digari ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتو نمیشه فهمید ، اگه بی تو سپری شه . طاقت دوری ندارم ، نمیتونم مگه میشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم . . . . . . به اندازه تمام مدال های المپیک ایران !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردم ، وقتی پیدایش كردیم دنبال عیبش میگردیم ، وقتی از دستش دادیم دنبال خاطراتش میگردیم و باز هم تنهاییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه پشتت رو به طرف من كن . . .  .  . آه ، میدونستم . آخه خر ما از كره گی دم نداشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق گفتم ، گفتی میدونم . از غم گفتم ، گفتی میدونم . از دلتنگی میگم كه نمیدونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا تا همیشه ، غمم تموم نمیشه . بگو كه عشق منی ، آخه مگه چی میشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتتو نگاه کن ببين دم داري؟ نه نداري؟ خوب پس.خودتي چون خر ما از کره گي دم نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه خونش آتش ميگيره اس ام اس ميزنه به اتشنشاني ميگه يه خونه آتيش گرفته زنگ بزنيد تا آدرسشو بگم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم همچون شمعي ميسوزد و هوا را الوده ميکند بياييد معلم ها را گاز سوز کنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه خواستي بوسم کني به نکات زير توجه کن :  . . . . ديدي ميخواي بوسم کني!!!! خجالت نمي کشي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم دوستت دارم  نمیگم عاشقتم میگم دیونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیونست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسی اعلام کرد برف زود هنگام باعث یخ زدن گل های یاس شده، .  . . . . . . اس ام اس دادم ببینم گل من حالش چطوره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین متلک سال : بچه برو با هم خوشه ای هات بازی کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يارو ميگن : وبا اومده . میگه : چی چی آورده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توجه به تفاوت نرخ sms فارسی and english ، این اس ام اس only for گیج نمودن computer مخابرات در تشخیص هزینه این sms ارسال شده است و ارزش digari ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتو نمیشه فهمید ، اگه بی تو سپری شه . طاقت دوری ندارم ، نمیتونم مگه میشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم . . . . . . به اندازه تمام مدال های المپیک ایران !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردم ، وقتی پیدایش كردیم دنبال عیبش میگردیم ، وقتی از دستش دادیم دنبال خاطراتش میگردیم و باز هم تنهاییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه پشتت رو به طرف من كن . . .  .  . آه ، میدونستم . آخه خر ما از كره گی دم نداشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق گفتم ، گفتی میدونم . از غم گفتم ، گفتی میدونم . از دلتنگی میگم كه نمیدونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا تا همیشه ، غمم تموم نمیشه . بگو كه عشق منی ، آخه مگه چی میشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتتو نگاه کن ببين دم داري؟ نه نداري؟ خوب پس.خودتي چون خر ما از کره گي دم نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه خونش آتش ميگيره اس ام اس ميزنه به اتشنشاني ميگه يه خونه آتيش گرفته زنگ بزنيد تا آدرسشو بگم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم همچون شمعي ميسوزد و هوا را الوده ميکند بياييد معلم ها را گاز سوز کنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه خواستي بوسم کني به نکات زير توجه کن :  . . . . ديدي ميخواي بوسم کني!!!! خجالت نمي کشي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم دوستت دارم  نمیگم عاشقتم میگم دیونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیونست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسی اعلام کرد برف زود هنگام باعث یخ زدن گل های یاس شده، .  . . . . . . اس ام اس دادم ببینم گل من حالش چطوره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین متلک سال : بچه برو با هم خوشه ای هات بازی کن