بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره بارون میاد  خوب که نگاه کردم. . . .  هوا که ابری نبود... .اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن...... آخه یکی ازشون کم شده مهربون ترین تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم، امشب اما همه جملات فرار کرده اند، همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم . . . . تولدت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد گل یاسمنم تولدت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت. تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Wishing u a day soft as silk..... white as milk..... sweet as honey&full of money. may all ur dreams come true.... HAPPY BIRTH DAY

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A Birthday is A Million Moments, Each holding A Promise Of Fulfillment Of UR Dreams, & ACCOMPLISHMENTS Of Some Special Plans.. Wish U A Very Happy B'DAy

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If lovers are like moon and Brothers are like stars than i have noticed that the sky looks good without moon but not without stars i.e. YOU Happy Birthday Brother

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Some like Sunday Some like Monday, But i like Your Birthday.Happy Birthday my sweetheart

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Sending birthday blessings Filled with love and peace and joy Wishing sweetest things happen Right before your eyes

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Smile is a curve that sets everything straight and wipes wrinkle away hope u share a lots and receive a lots 4 days 2 come happy Birthday

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Flying papers , multi colours of balloon, delicated blossom, fantastic people, love and laughter. What it describes? HAPPY BIRTHDAY

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A prayer: 2 bless ur way A wish : 2 lighten ur moments A cheer: 2 perfect ur day A text: 2 say HAPPY BIRTH DAY

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Kick off ur shoes, take a break, Crank the tunes, Dance & Shake, light the candles, cut the cake. Make it a day, that's simply Great!!! Happy B'Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

In soft gleaming night of stars, May all your dreams come true. May every star of every night, Bring love and joy to you. Happy Birthday to you

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Today is a day of celebration. Why? Because, years ago on the same day, GOD sent me my flesh and bone conscience. Wishing my friendly inner voice a very happy birthday

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I know its your birthday today.. I am sure u will give me treat in a big hotel.. so I shall talk to you in person there, because I don't know to express my feelings in SMS

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره بارون میاد  خوب که نگاه کردم. . . .  هوا که ابری نبود... .اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن...... آخه یکی ازشون کم شده مهربون ترین تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم، امشب اما همه جملات فرار کرده اند، همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم . . . . تولدت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد گل یاسمنم تولدت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت. تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Wishing u a day soft as silk..... white as milk..... sweet as honey&full of money. may all ur dreams come true.... HAPPY BIRTH DAY

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A Birthday is A Million Moments, Each holding A Promise Of Fulfillment Of UR Dreams, & ACCOMPLISHMENTS Of Some Special Plans.. Wish U A Very Happy B'DAy

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If lovers are like moon and Brothers are like stars than i have noticed that the sky looks good without moon but not without stars i.e. YOU Happy Birthday Brother

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Some like Sunday Some like Monday, But i like Your Birthday.Happy Birthday my sweetheart

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Sending birthday blessings Filled with love and peace and joy Wishing sweetest things happen Right before your eyes

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Smile is a curve that sets everything straight and wipes wrinkle away hope u share a lots and receive a lots 4 days 2 come happy Birthday

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Flying papers , multi colours of balloon, delicated blossom, fantastic people, love and laughter. What it describes? HAPPY BIRTHDAY

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A prayer: 2 bless ur way A wish : 2 lighten ur moments A cheer: 2 perfect ur day A text: 2 say HAPPY BIRTH DAY

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Kick off ur shoes, take a break, Crank the tunes, Dance & Shake, light the candles, cut the cake. Make it a day, that's simply Great!!! Happy B'Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

In soft gleaming night of stars, May all your dreams come true. May every star of every night, Bring love and joy to you. Happy Birthday to you

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Today is a day of celebration. Why? Because, years ago on the same day, GOD sent me my flesh and bone conscience. Wishing my friendly inner voice a very happy birthday

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I know its your birthday today.. I am sure u will give me treat in a big hotel.. so I shall talk to you in person there, because I don't know to express my feelings in SMS