بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است ! فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم باورش با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” تو ” آن نیستی که به یادت بیاورم ، “ تو ” آن همیشه ای که به یادم می مانی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی حواسم را جمع میکنم تا خیالت را کم کنم اما تمام یادت در” من ” ضرب میشود و “ من ” تقسیم میشوم در “ تو ” . . . می بینی ؟ عجب دنیای بی حساب و کتابی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی ، یاد تو تکلیف من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجایی شروع شد که خودش رفت اما یادش نه . . . تو را میخواهم . . . در این جمله اندوهی ست ؛ اندوه نداشتنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز یاد خودت هیچ خیالی به سری نیست / از سر نرود فکر تو چون مختصری نیست آنگونه مرا کرده دو چشمان تو جادو / کز خود شده ام بیخود و از من اثری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم ، منتی است بر گردن او غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم این هنر اوست ، نه هنر ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر ! بگذار من هم مثل سهراب بگویم:دلخوشی ها کم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ذهن مرا گرفته است نام تو ، یاد تو ، کلام تو ، نگاه تو ، صدای تو ، ولی دستانم خالیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به مـــاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد کسى بودن قشنگ ترین هدیه اى که نیاز به بسته بندى ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که با چشم کمتر دیده میشوند ، در قلب بیشتر یاد میشوند مثل “ تو ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از یاد برد آخر . ولی من بجز او ، عالمی را بردم از یاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که میدانم به دنیا اعتباری نیست میان مرگ و زندگی قول و قراری نیست من که میدانم اجل نا خواسته می آید و راه فراری نیست پس چرا یادت نباشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت که می افتم ، از شوق دهان چشمانم آب می افتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابتش مهم نیست نیاز من به آرامشی است که بدانم تو به یاد منی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است ! فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم باورش با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” تو ” آن نیستی که به یادت بیاورم ، “ تو ” آن همیشه ای که به یادم می مانی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی حواسم را جمع میکنم تا خیالت را کم کنم اما تمام یادت در” من ” ضرب میشود و “ من ” تقسیم میشوم در “ تو ” . . . می بینی ؟ عجب دنیای بی حساب و کتابی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی ، یاد تو تکلیف من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجایی شروع شد که خودش رفت اما یادش نه . . . تو را میخواهم . . . در این جمله اندوهی ست ؛ اندوه نداشتنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز یاد خودت هیچ خیالی به سری نیست / از سر نرود فکر تو چون مختصری نیست آنگونه مرا کرده دو چشمان تو جادو / کز خود شده ام بیخود و از من اثری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم ، منتی است بر گردن او غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم این هنر اوست ، نه هنر ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر ! بگذار من هم مثل سهراب بگویم:دلخوشی ها کم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ذهن مرا گرفته است نام تو ، یاد تو ، کلام تو ، نگاه تو ، صدای تو ، ولی دستانم خالیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به مـــاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد کسى بودن قشنگ ترین هدیه اى که نیاز به بسته بندى ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که با چشم کمتر دیده میشوند ، در قلب بیشتر یاد میشوند مثل “ تو ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از یاد برد آخر . ولی من بجز او ، عالمی را بردم از یاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که میدانم به دنیا اعتباری نیست میان مرگ و زندگی قول و قراری نیست من که میدانم اجل نا خواسته می آید و راه فراری نیست پس چرا یادت نباشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت که می افتم ، از شوق دهان چشمانم آب می افتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابتش مهم نیست نیاز من به آرامشی است که بدانم تو به یاد منی . . .