بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پابند بودن سخت است وقتی خیانت درب تمام خانه های شهر را میکوبد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه بلند میگویم : رفتی به درررررک ؛ لیاقت ماندن نداشتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم دستانم اینبار که یخ کرد دیگر دستانت را نگیرم آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا واسه خالی کردن خودتون یکی دیگه  رو پر نکنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت … تو را به خدا سپرد و خودش را به دیگری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط تنبیهی است برای  روزهای دوست داشتن او !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای تنت ارزانیه همان لاشخورها من سرمای تنهایی ام را به گرمای هوست ترجیح می دهم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد ضعیف بود که زن شد ضعیفه ! بعضیا فقط روی کاغذ آدمهای خوبی هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است … تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سایه ها بوی انسان نمی دهند پس همان بهتر که سایه ای بالای سرت نباشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید به بعضی آدما بگی : خب ! بازی خنده داری بود ، حالا دیگه از زندگیم برو بیرون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت گرفته است خرمنی که هر روز سرش وعده میدادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد تو را تا کردم و لای آن کتاب حافظ روی طاقچه که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم . . . آری خوب می دانم که دیگر نیستی ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد اگر باران بند بیاید از این خانه می روم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی ست که در دل دارمچه تو باشی چه نباشی “ نگهش می دارم ”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پابند بودن سخت است وقتی خیانت درب تمام خانه های شهر را میکوبد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه بلند میگویم : رفتی به درررررک ؛ لیاقت ماندن نداشتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم دستانم اینبار که یخ کرد دیگر دستانت را نگیرم آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا واسه خالی کردن خودتون یکی دیگه  رو پر نکنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت … تو را به خدا سپرد و خودش را به دیگری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط تنبیهی است برای  روزهای دوست داشتن او !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای تنت ارزانیه همان لاشخورها من سرمای تنهایی ام را به گرمای هوست ترجیح می دهم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد ضعیف بود که زن شد ضعیفه ! بعضیا فقط روی کاغذ آدمهای خوبی هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است … تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سایه ها بوی انسان نمی دهند پس همان بهتر که سایه ای بالای سرت نباشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید به بعضی آدما بگی : خب ! بازی خنده داری بود ، حالا دیگه از زندگیم برو بیرون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت گرفته است خرمنی که هر روز سرش وعده میدادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد تو را تا کردم و لای آن کتاب حافظ روی طاقچه که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم . . . آری خوب می دانم که دیگر نیستی ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد اگر باران بند بیاید از این خانه می روم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی ست که در دل دارمچه تو باشی چه نباشی “ نگهش می دارم ”