بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ، شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم ، گردش به حریم با صفایت بکنم ، آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز دل گفتم قلم را ، بیا بنویس غم های دلم را ، گفتا برو بیمار عاشق ، ندارم طاقت این همه غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هجران تو پرپر می زند دل ، ز دل تنگی به هر در می زند دل ، چو بلبل در فراق رویت ای گل ، به دیوار قفس سرمیزند دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است ، رفیقان را جدا کردن هنر نیست ، رفیقان قلب انسانند خدایا ، بدون قلب چگونه می توان زیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ، عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد ، گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی ، یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگارمیگذارم و دست نوازشم را به موهایت     هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بیام کنار تو ، تا یه کمی لوست کنم     اگه کسی اونجا نبود ، یواشکی بوست کنم ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات     بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات     شب به خیر احساس من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو     یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل یه فانوس / فرستادم برات بوس     گرفتی بگو آره / نشد بگو دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در این گفته من سوسه ای / گر تو به من قرض دهی بوسه ای     بوسه ای دیگر سر آن مینهم / لحظه دیگر به تو پس میدهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینالند از کمبود دختر پاک!!! قبل از اینکه دنبال "فاطمه" باشی.... خودت "علی" باش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی لذت دلدادگی / لذت از شب لذت از دیوانگی     بوسه آغازی برای ما شدن / لحظه ای با دلبری تنها شدن     بوسه آتش می زند بر جسم و جان / بوسه یعنی عشق من با من بمان . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ، شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم ، گردش به حریم با صفایت بکنم ، آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز دل گفتم قلم را ، بیا بنویس غم های دلم را ، گفتا برو بیمار عاشق ، ندارم طاقت این همه غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هجران تو پرپر می زند دل ، ز دل تنگی به هر در می زند دل ، چو بلبل در فراق رویت ای گل ، به دیوار قفس سرمیزند دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است ، رفیقان را جدا کردن هنر نیست ، رفیقان قلب انسانند خدایا ، بدون قلب چگونه می توان زیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ، عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد ، گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی ، یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگارمیگذارم و دست نوازشم را به موهایت     هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بیام کنار تو ، تا یه کمی لوست کنم     اگه کسی اونجا نبود ، یواشکی بوست کنم ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات     بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات     شب به خیر احساس من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو     یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل یه فانوس / فرستادم برات بوس     گرفتی بگو آره / نشد بگو دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در این گفته من سوسه ای / گر تو به من قرض دهی بوسه ای     بوسه ای دیگر سر آن مینهم / لحظه دیگر به تو پس میدهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینالند از کمبود دختر پاک!!! قبل از اینکه دنبال "فاطمه" باشی.... خودت "علی" باش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی لذت دلدادگی / لذت از شب لذت از دیوانگی     بوسه آغازی برای ما شدن / لحظه ای با دلبری تنها شدن     بوسه آتش می زند بر جسم و جان / بوسه یعنی عشق من با من بمان . . .