بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل میگیرند رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدمها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشه بیشتر تنهاست چون به هیچکس جز همان آدم فکر نمی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها پرنده هایش می روند روزها ستاره هایش ببین ، آسمان هم که باشی ، باز تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بودنت راست و ریست نمی شود ؟ من که تمام پازل های تنهایی ام را درست چیده ام ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد. شقایق هست تو نیستی چه باید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ، عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد ، گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی ، یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه ، حق همیشه پابرجا. پس هیچ وقت حق رو که همیشه پابرجاسات رو فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امشب از فراق یار میگریم بسان عاشقان زار میگریم ، رفیق نیمه راه شد یار دیرینم ، دلم افسرده است بسیار میگریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گذر زمان در دستانم بود: آنوقت لحظه های با تو بودن را آنقدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن دیگر وقتی نمیماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آبشار پرسیدم کیستی ؟ گفت اشک کوه ، گفتم از چه می نالی؟ گفت از جدایی دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن! حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی. چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن شمعم که شبها در شبستان تو میسوزم ، به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو میسوزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد. گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد. همه رفتند از این خانه بجز غم ، باز این یار قدیمی چه وفایی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اومده بود دیدنم ، با یه نگاه مهربون ، همون نگاهی که سالها آرزوشو داشتمو ازم دریغ میکرد. گریه کرد و گفت دلش واسم تنگ شده. وقتی رفت ، سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و آسمان را غم گرفته / سکوتم با نگاهش دم گرفته / شب است و کهکشانی در کنارم / ولی از دوریت من بیقرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت میتوان فهمید!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل میگیرند رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدمها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشه بیشتر تنهاست چون به هیچکس جز همان آدم فکر نمی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها پرنده هایش می روند روزها ستاره هایش ببین ، آسمان هم که باشی ، باز تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بودنت راست و ریست نمی شود ؟ من که تمام پازل های تنهایی ام را درست چیده ام ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد. شقایق هست تو نیستی چه باید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ، عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد ، گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی ، یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه ، حق همیشه پابرجا. پس هیچ وقت حق رو که همیشه پابرجاسات رو فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امشب از فراق یار میگریم بسان عاشقان زار میگریم ، رفیق نیمه راه شد یار دیرینم ، دلم افسرده است بسیار میگریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گذر زمان در دستانم بود: آنوقت لحظه های با تو بودن را آنقدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن دیگر وقتی نمیماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آبشار پرسیدم کیستی ؟ گفت اشک کوه ، گفتم از چه می نالی؟ گفت از جدایی دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن! حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی. چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن شمعم که شبها در شبستان تو میسوزم ، به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو میسوزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد. گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد. همه رفتند از این خانه بجز غم ، باز این یار قدیمی چه وفایی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اومده بود دیدنم ، با یه نگاه مهربون ، همون نگاهی که سالها آرزوشو داشتمو ازم دریغ میکرد. گریه کرد و گفت دلش واسم تنگ شده. وقتی رفت ، سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و آسمان را غم گرفته / سکوتم با نگاهش دم گرفته / شب است و کهکشانی در کنارم / ولی از دوریت من بیقرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت میتوان فهمید!