بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم دوستش دارم یا نه ؟ با هم قدم میزنیم با هم میخوابیم دلم که میگیرد ، آغوشش را باز می کند و بر گونه هایم بوسه میزند اما نمی دانم دوستش دارم یا نه ؟ تنهاییم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر طور که بچینم کنار هم این حروف الفبا را ، جز “تنهایی” معنی دیگری نمیدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما نباید مدت ها دور از تو باشم تا تنها شوم یک روز من بی تو ، یک عمر تنهاییست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا فقط واژه می فروشم و سکوت میخرم چه تجارت دردناکی ست تنهایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را عوض میکند … از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن ولی کنار دلتنگیات نیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که هر بار دلش به هوای دیگری می پرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را گرفت و با خود برد همه هرچقدر هم تلاش کردند نتوانستند چه قدرتی ! چه عظمتی ! تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نیست غمگینم کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی عجب احساس زیبایی تو هم شاید نمیدانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه باتری موبایلت خوب شارژ نگه میداره ، به جای اینکه به جون کارخونه سازنده دعا کنی یه فکری به حال تنهاییت بکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دستانم از گره های دستانت تهی گشته که من این یخ زده ها را “ها” میکنم از تنهایی هر شب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم از درد بگریزم ولی درد بدون من تنها میماند ؛ که این خود درد دیگری است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی راه رفتن سخت نیست ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم ، تنهایی برگشتن خیلی سخته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها پرنده هایش می روند روزها ستاره هایش ببین ، آسمان هم که باشی ، باز تنهایی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه اتفاق غم انگیزی است وقتی تنهایی ات سالها از تو بزرگتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حالت بده روحت بی پناهه میبینی هر کاری کردی اشتباهه وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم دوستش دارم یا نه ؟ با هم قدم میزنیم با هم میخوابیم دلم که میگیرد ، آغوشش را باز می کند و بر گونه هایم بوسه میزند اما نمی دانم دوستش دارم یا نه ؟ تنهاییم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر طور که بچینم کنار هم این حروف الفبا را ، جز “تنهایی” معنی دیگری نمیدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما نباید مدت ها دور از تو باشم تا تنها شوم یک روز من بی تو ، یک عمر تنهاییست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا فقط واژه می فروشم و سکوت میخرم چه تجارت دردناکی ست تنهایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را عوض میکند … از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن ولی کنار دلتنگیات نیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که هر بار دلش به هوای دیگری می پرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را گرفت و با خود برد همه هرچقدر هم تلاش کردند نتوانستند چه قدرتی ! چه عظمتی ! تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نیست غمگینم کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی عجب احساس زیبایی تو هم شاید نمیدانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه باتری موبایلت خوب شارژ نگه میداره ، به جای اینکه به جون کارخونه سازنده دعا کنی یه فکری به حال تنهاییت بکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دستانم از گره های دستانت تهی گشته که من این یخ زده ها را “ها” میکنم از تنهایی هر شب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم از درد بگریزم ولی درد بدون من تنها میماند ؛ که این خود درد دیگری است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی راه رفتن سخت نیست ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم ، تنهایی برگشتن خیلی سخته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها پرنده هایش می روند روزها ستاره هایش ببین ، آسمان هم که باشی ، باز تنهایی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه اتفاق غم انگیزی است وقتی تنهایی ات سالها از تو بزرگتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حالت بده روحت بی پناهه میبینی هر کاری کردی اشتباهه وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست