بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو / باشد که خستگی بشود شرمسار تو در دفتر همیشه ی من ثبت می شود / این لحظه ها عزیزترین یادگار تو اه چه شود اگر شبی بر لب من نهی لبی / تا به لب تو بسپرم، جان به لب رسیده را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا!! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب خیال چشم تودیدیم به خواب ز آن شب دگر، به چشم ندیدیم خواب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن ” بهترین ها ” به آدم غرور خاصی میده من مغرور ترینم ، چون تو بهترینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است ، گاه از نبودنشان ، گاه از بودنشان . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو / باشد که خستگی بشود شرمسار تو در دفتر همیشه ی من ثبت می شود / این لحظه ها عزیزترین یادگار تو اه چه شود اگر شبی بر لب من نهی لبی / تا به لب تو بسپرم، جان به لب رسیده را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا!! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب خیال چشم تودیدیم به خواب ز آن شب دگر، به چشم ندیدیم خواب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن ” بهترین ها ” به آدم غرور خاصی میده من مغرور ترینم ، چون تو بهترینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است ، گاه از نبودنشان ، گاه از بودنشان . . .