بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از این همه تکرار همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی به روز آدم چیزی نمی آورد ؛ به شب آدم اما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد تو را تا کردم و لای آن کتاب حافظ روی طاقچه که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم … آری خوب می دانم که دیگر نیستی ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مداد کودکیم مى نویسم دوستت دارم چون کودکى هیچوقت دروغ نمى گوید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى حالت خوب نیست و دارى قدم میزنى ، رسیدن انصاف نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط یک یاد آوری است !!! خیلی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاکه باشی نه دلت دستمالی میشود و نه خیالت انحصاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دید و بازدید عید با در بسته قلبت روبرو شدم طبق رسم قدیمی نوشتم آمدم ، نبودی رفتم که شاید بیایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اتفاقی ترین اشتباه دنیاست ! بسته می شود آنجا که نباید کنده می شود از جایی که نباید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در این گفته من سوسه ای گر تو به من قرض دهی بوسه ای بوسه ای دیگر سر آن می نهم لحظه دیگر به تو پس می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب های مرا از همه استثنا کن یک بوس خصوصی به لبم اهدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی “بیادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد ترا در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را مبتلایت کرده بودم خودم را خاک پایت کرده بودم ندانستم بی وفا هستی وگرنه همان اول رهایت کرده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغل گل های لاله ، سبدی پر از ستاره می فرستم واسه دوستم ، که دلش مثل بهاره . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از این همه تکرار همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی به روز آدم چیزی نمی آورد ؛ به شب آدم اما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد تو را تا کردم و لای آن کتاب حافظ روی طاقچه که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم … آری خوب می دانم که دیگر نیستی ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مداد کودکیم مى نویسم دوستت دارم چون کودکى هیچوقت دروغ نمى گوید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى حالت خوب نیست و دارى قدم میزنى ، رسیدن انصاف نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط یک یاد آوری است !!! خیلی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاکه باشی نه دلت دستمالی میشود و نه خیالت انحصاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دید و بازدید عید با در بسته قلبت روبرو شدم طبق رسم قدیمی نوشتم آمدم ، نبودی رفتم که شاید بیایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اتفاقی ترین اشتباه دنیاست ! بسته می شود آنجا که نباید کنده می شود از جایی که نباید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در این گفته من سوسه ای گر تو به من قرض دهی بوسه ای بوسه ای دیگر سر آن می نهم لحظه دیگر به تو پس می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب های مرا از همه استثنا کن یک بوس خصوصی به لبم اهدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی “بیادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد ترا در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را مبتلایت کرده بودم خودم را خاک پایت کرده بودم ندانستم بی وفا هستی وگرنه همان اول رهایت کرده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغل گل های لاله ، سبدی پر از ستاره می فرستم واسه دوستم ، که دلش مثل بهاره . . .