بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای بایست و بگو : خدایا می دانم که هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنجها ، سعادت و خوشبختی در همت تو و توکل به خداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت بعضی از ماها مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید ؛ خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست پرستش راه تسکینه ؛ پرستیدن تجارت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی تو پشتمی مهم نیست کیا جلوم هستن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا یاری ام ده تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم و بدون اینکه بدردم بخورند ، همدل و همدردشان باشم زیرا در سودای هر انسانی “روح تو” خانه گزیده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درها اگه بسته س ، رو به آسمون دعا کن اونجا که پنجره بازه تو فقط خدا خدا کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ترسها ، دلهره ها ، دلتنی ها ، تنهایی ها و همه دردارو خط می زنم با یه واژه ! “خـــــــــــــــــــدا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشِ عشق شما نیستم ای اهل زمین ! به خدا معشوقه ی من آن بالایی ست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچم و تو در تمامِ هیچِ من همه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد گاهی بهشت در دل آتش میسر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوب من ، زندگی به سختی اش می ارزد اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دستور زبان عرفان ، فعل اینگونه صرف می شود : من نیستم ، تو نیستی ، او همیشه هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پر داد تا پرواز باشد گلویی داد تا آواز باشد خدا می خواست باغ آسمانها به روی ما همیشه باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در ۲راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای بایست و بگو : خدایا می دانم که هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنجها ، سعادت و خوشبختی در همت تو و توکل به خداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت بعضی از ماها مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید ؛ خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست پرستش راه تسکینه ؛ پرستیدن تجارت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی تو پشتمی مهم نیست کیا جلوم هستن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا یاری ام ده تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم و بدون اینکه بدردم بخورند ، همدل و همدردشان باشم زیرا در سودای هر انسانی “روح تو” خانه گزیده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درها اگه بسته س ، رو به آسمون دعا کن اونجا که پنجره بازه تو فقط خدا خدا کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ترسها ، دلهره ها ، دلتنی ها ، تنهایی ها و همه دردارو خط می زنم با یه واژه ! “خـــــــــــــــــــدا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشِ عشق شما نیستم ای اهل زمین ! به خدا معشوقه ی من آن بالایی ست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچم و تو در تمامِ هیچِ من همه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد گاهی بهشت در دل آتش میسر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوب من ، زندگی به سختی اش می ارزد اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دستور زبان عرفان ، فعل اینگونه صرف می شود : من نیستم ، تو نیستی ، او همیشه هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پر داد تا پرواز باشد گلویی داد تا آواز باشد خدا می خواست باغ آسمانها به روی ما همیشه باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در ۲راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !