بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب شانه میزنم موهایم را صبح که بیدار میشوم موهایم پریشان استمن هر شب خواب سرِانگشتان تو را می بینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را که باز می کنی دلم می آید و لب طاقچه ی نگاهت می نشیند ! می بینی ؟دلم بی دام و دانه جَلد نگاهت شده است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاس من از کسی است که به من نیاز نداشت ؛ اما فراموشم نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می روند . . . اما خاطره خوش باهم بودن هست که میماند ! افتخاریست در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید کسى رو که با تو خندیده فراموش کنى ! اما کسى رو که با تو اشک ریخته هرگز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین از دستشون شاکیه ! اونم به خاطر سنگینیه مرامشون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دوست نازنینی که گفت: قبر منو خیلی بزرگ بسازین…. چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می شوم وقتی که نامم را فراموش می کنی و مرا “بینام” میخوانی ، “عزیزت” می شوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب شانه میزنم موهایم را صبح که بیدار میشوم موهایم پریشان است من هر شب خواب سرِانگشتان تو را می بینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را که باز می کنی دلم می آید و لب طاقچه ی نگاهت می نشیند ! می بینی ؟ دلم بی دام و دانه جَلد نگاهت شده است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اين روزها فردايي اگر نباشد و پشت اين ابرها اگر خورشيدي … پشت پلک هاي تو اما نگاهي هست که دوستش دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز آغوش تو حتي به ديوار هم تکيه نمي کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پيرهن نه !!! از خون و اکسيژن به من نزديک تر باش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن دوست داشتن را برای تجربه عاشق شدن را برای هدف فراموش کردن را برای قبول واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادری به تعداد نیست به وفاداری است یوسف یازده برادر داشت و حسین (ع ) تنها عباس (ع) را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب شانه میزنم موهایم را صبح که بیدار میشوم موهایم پریشان استمن هر شب خواب سرِانگشتان تو را می بینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را که باز می کنی دلم می آید و لب طاقچه ی نگاهت می نشیند ! می بینی ؟دلم بی دام و دانه جَلد نگاهت شده است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاس من از کسی است که به من نیاز نداشت ؛ اما فراموشم نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می روند . . . اما خاطره خوش باهم بودن هست که میماند ! افتخاریست در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید کسى رو که با تو خندیده فراموش کنى ! اما کسى رو که با تو اشک ریخته هرگز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین از دستشون شاکیه ! اونم به خاطر سنگینیه مرامشون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دوست نازنینی که گفت: قبر منو خیلی بزرگ بسازین…. چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می شوم وقتی که نامم را فراموش می کنی و مرا “بینام” میخوانی ، “عزیزت” می شوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب شانه میزنم موهایم را صبح که بیدار میشوم موهایم پریشان است من هر شب خواب سرِانگشتان تو را می بینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را که باز می کنی دلم می آید و لب طاقچه ی نگاهت می نشیند ! می بینی ؟ دلم بی دام و دانه جَلد نگاهت شده است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اين روزها فردايي اگر نباشد و پشت اين ابرها اگر خورشيدي … پشت پلک هاي تو اما نگاهي هست که دوستش دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز آغوش تو حتي به ديوار هم تکيه نمي کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پيرهن نه !!! از خون و اکسيژن به من نزديک تر باش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن دوست داشتن را برای تجربه عاشق شدن را برای هدف فراموش کردن را برای قبول واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادری به تعداد نیست به وفاداری است یوسف یازده برادر داشت و حسین (ع ) تنها عباس (ع) را