بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل محبت کلمه ای که لایق تو باشد نیافتم فقط میتوانم بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های زیادی اشک هامو دیدن اما تنها کسی که اشکامو پاک کرد تو بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی کویرم بیایی جون میگیرم اگه دیدی بهارم تو قلبم تو رو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با ط دسته دار مینویسم تو با همه فرق داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصد مهم نیست مسیر هم مهم نیست حتی خود سفر هم چندان مهم نیست همسفر خیلی مهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سیگار به آدم آرامش میده ! کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم عمر من زود به پایان می رسد یا این سیگار … آتشش که زدم با خودم عهد کردم که آتش دلم را قبل از آتش سیگارم خاموش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سیگارم غم مرا میفهمد ؛ همپای من میسوزد و دم نمیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مدعی محال است اسرار عشق گفتن  چونان که با تقلا  در کیسه زباله  خورشید را نهفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای عزیزی که دوستش داریم  نیمکتی بگذاریم برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت چشمه ایست از جنس نور هم ارادت هم سلام از راه دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا هیـچ قـرصــی آرام بـخــش نیـست مگــر قـرص روی مـاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــوی مـاه مـی دهــی در آسمـانــم بمان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی تـــو چه فرقی میکند با مرگ وقتی نیستی هیچ چیز نیست هیچ چیز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ ش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن جا که گـــرگ ها از برادر خود خنجر میخورند ، اعــــتماد به آهــوهای زیبا یعنی مــرگ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل محبت کلمه ای که لایق تو باشد نیافتم فقط میتوانم بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های زیادی اشک هامو دیدن اما تنها کسی که اشکامو پاک کرد تو بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی کویرم بیایی جون میگیرم اگه دیدی بهارم تو قلبم تو رو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با ط دسته دار مینویسم تو با همه فرق داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصد مهم نیست مسیر هم مهم نیست حتی خود سفر هم چندان مهم نیست همسفر خیلی مهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سیگار به آدم آرامش میده ! کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم عمر من زود به پایان می رسد یا این سیگار … آتشش که زدم با خودم عهد کردم که آتش دلم را قبل از آتش سیگارم خاموش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سیگارم غم مرا میفهمد ؛ همپای من میسوزد و دم نمیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مدعی محال است اسرار عشق گفتن  چونان که با تقلا  در کیسه زباله  خورشید را نهفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای عزیزی که دوستش داریم  نیمکتی بگذاریم برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت چشمه ایست از جنس نور هم ارادت هم سلام از راه دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا هیـچ قـرصــی آرام بـخــش نیـست مگــر قـرص روی مـاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــوی مـاه مـی دهــی در آسمـانــم بمان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی تـــو چه فرقی میکند با مرگ وقتی نیستی هیچ چیز نیست هیچ چیز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ ش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن جا که گـــرگ ها از برادر خود خنجر میخورند ، اعــــتماد به آهــوهای زیبا یعنی مــرگ . . .