بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش  بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست  خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول گل سرخي برام اوردي گفتي براي هميشه دوستت دارم روز دوم گل زردي برايم اوردي گفتي دوستت ندارم روز سوم گل سفيدي برايم اوردي و سر قبرم گذاشتي و گفتي منو ببخش فقط يه شوخي بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست ! عیبی ندارد شکستنی است دیگر ، می شکند ! اصلا فدای سرت ، قضا و بلا بود از سرت دور شد . . . اشکم بی امان می ریزد ! مهم نیست ! آب روشنی است ! خانه ات تا ابد روشن عشق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستگی رفع بلاست . . . ولی باور نمی کند دلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر دلم از رفتنت بد شکست که نمی دانیم وقتی بیایی ، کدام تکه اش خوش حال خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای تأسف است که ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم و گاهی بی دلیل غمگین میشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت زندگي اونجاست كه ميفهمى واسه كسى كه تموم زندگيت بوده، فقط يه رهگذر بودى اينجا همه رهگذرند، سفر بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد زندگی ام را موقت بدهم دست یک آدم دیگر بگویم تو بازی کن تا من برگردم نسوزی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نمیشنوه …  اونی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هواتو داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر بودم  دیدم هرکس به دنبال چیزی میدود  یکی به دنبال پول  یکی چهره دلکش یکی به دنبال لحظه ای توجه چشمان هرزگرد  یکی به دنبالنان یکی هم به به دنبال اتوبوس ! اما دریغ که هیچکس به دنبال خدا نبود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد ، یک امید از ته قلب به تو گوید: که خدا هست هنوز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد ، یک امید از ته قلب به تو گوید : که خدا هست هنوز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صورتت نقاشی کشیده ام همانطور که دلم میخواست باشی حالا چشمهایت فقط مرا میبیند و لبخند همیشگیت لحظه های نبودنت را میپوشاند فقط مانده ام هوس بوسیدنت را چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد عشق را آغاز کرد با هزاران گل یاس آن را ناز کرد کاش میشد شیشه غم را شکست دل به دست آورد نه اینکه دل شکست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش  بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست  خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول گل سرخي برام اوردي گفتي براي هميشه دوستت دارم روز دوم گل زردي برايم اوردي گفتي دوستت ندارم روز سوم گل سفيدي برايم اوردي و سر قبرم گذاشتي و گفتي منو ببخش فقط يه شوخي بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست ! عیبی ندارد شکستنی است دیگر ، می شکند ! اصلا فدای سرت ، قضا و بلا بود از سرت دور شد . . . اشکم بی امان می ریزد ! مهم نیست ! آب روشنی است ! خانه ات تا ابد روشن عشق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستگی رفع بلاست . . . ولی باور نمی کند دلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر دلم از رفتنت بد شکست که نمی دانیم وقتی بیایی ، کدام تکه اش خوش حال خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای تأسف است که ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم و گاهی بی دلیل غمگین میشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت زندگي اونجاست كه ميفهمى واسه كسى كه تموم زندگيت بوده، فقط يه رهگذر بودى اينجا همه رهگذرند، سفر بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد زندگی ام را موقت بدهم دست یک آدم دیگر بگویم تو بازی کن تا من برگردم نسوزی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نمیشنوه …  اونی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هواتو داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر بودم  دیدم هرکس به دنبال چیزی میدود  یکی به دنبال پول  یکی چهره دلکش یکی به دنبال لحظه ای توجه چشمان هرزگرد  یکی به دنبالنان یکی هم به به دنبال اتوبوس ! اما دریغ که هیچکس به دنبال خدا نبود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد ، یک امید از ته قلب به تو گوید: که خدا هست هنوز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد ، یک امید از ته قلب به تو گوید : که خدا هست هنوز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صورتت نقاشی کشیده ام همانطور که دلم میخواست باشی حالا چشمهایت فقط مرا میبیند و لبخند همیشگیت لحظه های نبودنت را میپوشاند فقط مانده ام هوس بوسیدنت را چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد عشق را آغاز کرد با هزاران گل یاس آن را ناز کرد کاش میشد شیشه غم را شکست دل به دست آورد نه اینکه دل شکست