بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو ” دوستت دارم ” تا به جای پیراهن زندگی ام را تنت می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باشه یادت بدم یاد بگیری یادت نره که یاد تو همیشه در یاد منه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی آسمان بارانیست ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها می شویم ، لحظه ای یاد یکدیگر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با تو چه کرد ای عاشق شاعر مگر ؟ کان دل پر آرزو از آرزو بیزار شد پله ها در پیش رویم یک به یک دیوار شد زیر هر سقفی که رفتم بر سرم آوار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد ، درک کرد و از آن لذت برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چقدر با هم فرق می کنند عشق برای بعضی ها یک دلگرمیست و برای بعضی ها فقط یک سرگرمیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نالم از جدائی ، ای نازنین کجائی / سوزم ز هجرت ای بهترین کجائی  در باغ آرزوها دیگر گلی نمانده / در حسرت گل هستم ای باغبان کجائی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمدنم به خدمتت دیر نشد / اندیشه مکن دلم ز تو سیر نشد  یک موی تو را به عالمی نفروشم / تو جان منی ، کسی ز جان سیر نشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که چرا ز میوه ها سیب نکوست / نصفش رخ عاشق است ، نصفش رخ دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی فکری مهم تر از رابطه ی خونیه !بعضی آدم ها در ذهن آدم یک بار برای همیشه خلق می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه غرق تماشای نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید دور که می شوم صدای باران بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش … یک تار موی تو شاهرگ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کآش فقط بودی ، وقتی بغـــض میکردم بغلـم میکردی و میگفتی ، ببینــــم چِشــآتو منـــو نیگــآ کُن اگه گریــه کنی قهر میکنـم میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ، ” بغض ” دارم ، ” گریه ” دارم ، تا دلت بخواهد ، ” آه  ” دارم . . . ولی بازیگر خوبی شده ام ” می خندم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو ” دوستت دارم ” تا به جای پیراهن زندگی ام را تنت می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باشه یادت بدم یاد بگیری یادت نره که یاد تو همیشه در یاد منه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی آسمان بارانیست ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها می شویم ، لحظه ای یاد یکدیگر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با تو چه کرد ای عاشق شاعر مگر ؟ کان دل پر آرزو از آرزو بیزار شد پله ها در پیش رویم یک به یک دیوار شد زیر هر سقفی که رفتم بر سرم آوار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد ، درک کرد و از آن لذت برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چقدر با هم فرق می کنند عشق برای بعضی ها یک دلگرمیست و برای بعضی ها فقط یک سرگرمیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نالم از جدائی ، ای نازنین کجائی / سوزم ز هجرت ای بهترین کجائی  در باغ آرزوها دیگر گلی نمانده / در حسرت گل هستم ای باغبان کجائی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمدنم به خدمتت دیر نشد / اندیشه مکن دلم ز تو سیر نشد  یک موی تو را به عالمی نفروشم / تو جان منی ، کسی ز جان سیر نشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که چرا ز میوه ها سیب نکوست / نصفش رخ عاشق است ، نصفش رخ دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی فکری مهم تر از رابطه ی خونیه !بعضی آدم ها در ذهن آدم یک بار برای همیشه خلق می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه غرق تماشای نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید دور که می شوم صدای باران بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش … یک تار موی تو شاهرگ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کآش فقط بودی ، وقتی بغـــض میکردم بغلـم میکردی و میگفتی ، ببینــــم چِشــآتو منـــو نیگــآ کُن اگه گریــه کنی قهر میکنـم میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ، ” بغض ” دارم ، ” گریه ” دارم ، تا دلت بخواهد ، ” آه  ” دارم . . . ولی بازیگر خوبی شده ام ” می خندم !