بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد…. اینجا…من ویادم فقط تورامیخوهند… فقط برگردتادنیایم رابپایت بریزم فقط برگرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

… با من که شکسته ام کمی راه بیا … … بالی بگشا گاه و بی گاه بیا … … آزرده مشو بیا گناه از من بود … … گفتم که مقصرم تو کوتاه بیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند…پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را……….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ی ماه ز من دورتری ولی انگاه همین جا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها چشمم به قلبم حسودیشون میشه ، میدونی چرا ؟ چون تو همیشه تو قلبمی ، ولی از چشم دوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا تو باشی دل من همون جاست / حتی اگه فاصلمون یه دنیاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را کور میکند ولی ازدواج چشمان انسان را باز میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که یک زوج تازه مزدوج لبخند میزنند،همه میدونند چرا ولی وقتی یک زوج ده سال پس از ازدواج لبخند میزنند همه حیرانند چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بوسه ها را قاب کرد / مثل نامه سوی هم پرتاب کرد     کاش میشد عشق را تقسیم کرد / مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را     او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او راحت از من گذشت اگر خدا هم راحت از او بگذرد قيامت را من بپا مي کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها چه عاشقانه هايي با هم دارند ! يکي که گم شود ديگري محکوم به آوارگيست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده ام بر تو ! تدبير چه فرمايي؟ از راهِ صلاح آيم؟ يا از درِ رسوايي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند که کسی نمی تواند که کسی بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی تولد من به همان ثانیه ای بر میگردد که تو برای اولین بار به من گفتی دوستت دارم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد…. اینجا…من ویادم فقط تورامیخوهند… فقط برگردتادنیایم رابپایت بریزم فقط برگرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

… با من که شکسته ام کمی راه بیا … … بالی بگشا گاه و بی گاه بیا … … آزرده مشو بیا گناه از من بود … … گفتم که مقصرم تو کوتاه بیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند…پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را……….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ی ماه ز من دورتری ولی انگاه همین جا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها چشمم به قلبم حسودیشون میشه ، میدونی چرا ؟ چون تو همیشه تو قلبمی ، ولی از چشم دوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا تو باشی دل من همون جاست / حتی اگه فاصلمون یه دنیاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را کور میکند ولی ازدواج چشمان انسان را باز میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که یک زوج تازه مزدوج لبخند میزنند،همه میدونند چرا ولی وقتی یک زوج ده سال پس از ازدواج لبخند میزنند همه حیرانند چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بوسه ها را قاب کرد / مثل نامه سوی هم پرتاب کرد     کاش میشد عشق را تقسیم کرد / مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را     او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او راحت از من گذشت اگر خدا هم راحت از او بگذرد قيامت را من بپا مي کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها چه عاشقانه هايي با هم دارند ! يکي که گم شود ديگري محکوم به آوارگيست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده ام بر تو ! تدبير چه فرمايي؟ از راهِ صلاح آيم؟ يا از درِ رسوايي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند که کسی نمی تواند که کسی بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی تولد من به همان ثانیه ای بر میگردد که تو برای اولین بار به من گفتی دوستت دارم . . .