بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو از ته دل میگوییم من حرفهایم را ، تو دروغهایت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین خاطرۀ دنیا باشی مالِ من نباشی زهر می‌شوی به کامم بدجور…!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز ندیده بودمت! لعنت بر چشمی که بی موقع باز شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من تنها با یک گل بهار می شود گل روی تو … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکباره بهانه ای به سر خواهم کرد تن پوش غم از قلب به در خواهم کرد بر شوق رسیدن تو دل خواهم داد هم دوش هوای تو سفر خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا هستن ميخوان ما رو خراب کنن بدبختا خبر ندارن ما از خرابه ها برج مي سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـى ها گــریه نمى کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت گوشه چشمشان به کمــین نشسته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى سکوت مى آموزد بودن همیشه در فریاد نیســت اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن بمــانى یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاشکی می دونستی سکوتم دردها داره واسه گفتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ها میکنم گرم نمیشود خاطرم بوی تعفن خيانت از دهانم میآید هــــــــــا.... خاطر من و خیال تو و خیل خيانت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خيانت تکرار و رویش نفرت. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکه از رفاقت دم میزند / ولی ناخودآگاه از خیانت دم میزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش هایم را میگیرم دیگر نمیخواهم بشنوم انعکاس ناله هایم خودم را هم ، کر کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من این بود هر جا رنجیدم لبخند زدم ! فکر کردند درد ندارد سنگین تر ضربه ها رازدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به همه ی قانون های دنیا که در آن شکستنِ دل پیگردِ قانونی ندارد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو از ته دل میگوییم من حرفهایم را ، تو دروغهایت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین خاطرۀ دنیا باشی مالِ من نباشی زهر می‌شوی به کامم بدجور…!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز ندیده بودمت! لعنت بر چشمی که بی موقع باز شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من تنها با یک گل بهار می شود گل روی تو … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکباره بهانه ای به سر خواهم کرد تن پوش غم از قلب به در خواهم کرد بر شوق رسیدن تو دل خواهم داد هم دوش هوای تو سفر خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا هستن ميخوان ما رو خراب کنن بدبختا خبر ندارن ما از خرابه ها برج مي سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـى ها گــریه نمى کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت گوشه چشمشان به کمــین نشسته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى سکوت مى آموزد بودن همیشه در فریاد نیســت اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن بمــانى یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاشکی می دونستی سکوتم دردها داره واسه گفتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ها میکنم گرم نمیشود خاطرم بوی تعفن خيانت از دهانم میآید هــــــــــا.... خاطر من و خیال تو و خیل خيانت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خيانت تکرار و رویش نفرت. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکه از رفاقت دم میزند / ولی ناخودآگاه از خیانت دم میزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش هایم را میگیرم دیگر نمیخواهم بشنوم انعکاس ناله هایم خودم را هم ، کر کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من این بود هر جا رنجیدم لبخند زدم ! فکر کردند درد ندارد سنگین تر ضربه ها رازدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به همه ی قانون های دنیا که در آن شکستنِ دل پیگردِ قانونی ندارد .