بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم دست برنمی دارند خاطرات خوش نداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران سربی میشود وقتی نیستی میریزد بر سرم خاطراتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات فکر می کنم که شاید بهشت خاطرات گذشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی درد ها را باید نوشت بعضی درد ها را باید گفت بعضی درد ها را باید کشید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همانند گمشده ای که بجای اینکه دنبالش بگردند ، بیشتر فراموشش میکنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همونم که میگفتی به هزار گریه میارزه پس نزا از غمه دوریت شونه های من بلرزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ! در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي ميکشد مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن … علي شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشناخته را محرم هر راز مکن قفل دل خود بر همه کس باز مکن در قلک دل براي آينده خويش جز عشق خدا هيچ پس انداز مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا اي بي پناهان را پناه رهنماي عاشق گم کرده راه ره نمي دانيم بنما راهمان نيستيم آگاه ، کن اگاهمان اي به هر سوزي تو را ساز دگر اي به هر سازي تو را راز دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم ، تو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کن که بی نگاه تو جهان حتی به یک نگاه هم نمی ارزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺪﺍ ﻛﻨﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان های موفق هفت روز هفته ، هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ره آسمان درون است ، پر عشق را بجنبان پر عشق چون قوی شد ، غم نردبان نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نمیتوانی شاه راه باشی ، کوره راه باش اگر نمیتوانی خورشید باشی ، ستاره باش با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند هر آنچه که هستی ، بهترینش باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند حیف از عشق که زیر دست و پاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم دست برنمی دارند خاطرات خوش نداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران سربی میشود وقتی نیستی میریزد بر سرم خاطراتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات فکر می کنم که شاید بهشت خاطرات گذشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی درد ها را باید نوشت بعضی درد ها را باید گفت بعضی درد ها را باید کشید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همانند گمشده ای که بجای اینکه دنبالش بگردند ، بیشتر فراموشش میکنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همونم که میگفتی به هزار گریه میارزه پس نزا از غمه دوریت شونه های من بلرزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ! در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي ميکشد مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن … علي شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشناخته را محرم هر راز مکن قفل دل خود بر همه کس باز مکن در قلک دل براي آينده خويش جز عشق خدا هيچ پس انداز مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا اي بي پناهان را پناه رهنماي عاشق گم کرده راه ره نمي دانيم بنما راهمان نيستيم آگاه ، کن اگاهمان اي به هر سوزي تو را ساز دگر اي به هر سازي تو را راز دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم ، تو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کن که بی نگاه تو جهان حتی به یک نگاه هم نمی ارزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺪﺍ ﻛﻨﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان های موفق هفت روز هفته ، هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ره آسمان درون است ، پر عشق را بجنبان پر عشق چون قوی شد ، غم نردبان نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نمیتوانی شاه راه باشی ، کوره راه باش اگر نمیتوانی خورشید باشی ، ستاره باش با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند هر آنچه که هستی ، بهترینش باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند حیف از عشق که زیر دست و پاست