بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تاریکی کریه نیست ! آبروی نور را برده این خيانت روشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ها میکنم گرم نمیشود خاطرم بوی تعفن خيانت از دهانم میآید هــــــــــا.... خاطر من و خیال تو و خیل خيانت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراهایت جواب ندارد ! “ دوستت دارم ” دلیل نمی خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی “ دوست داشتن ” پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد ، درک کرد و از آن لذت برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

30 ثانیه زمان کمی نیست ۱۰۰ بار میشود پلک زد ۶۰ بار میشود گفت “ دوستت دارم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نَــیـــا بــــاران ! ... زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای از بین بردن یک عدد معشوقه نم باران کافی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو این روزهــا برایـم حکم باران را داری.. درست وســط کـویـر، همون قدر زندگی بخش همون قدر مــحــال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.سلامی به گرمی نان و تنور سلامی به یاران سنگ صبور سلامی به عشق وبه عاشق سلام سلامی به یار بی نظیرم ، سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بهار من سلام / ای نگار من سلام آتشی گرفته ام / ای شرار من سلام ای صدای من سلام / در خیالت به سر می برم / ای تو یار من سلام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه ! دوست دارانت را دریاب ! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از عاشق شدن یاد بگیرید چطور از وابستگیتان کم کنید بدون آنکه از دلبستگیتان کم شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود سقوط …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تاریکی کریه نیست ! آبروی نور را برده این خيانت روشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ها میکنم گرم نمیشود خاطرم بوی تعفن خيانت از دهانم میآید هــــــــــا.... خاطر من و خیال تو و خیل خيانت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراهایت جواب ندارد ! “ دوستت دارم ” دلیل نمی خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی “ دوست داشتن ” پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد ، درک کرد و از آن لذت برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

30 ثانیه زمان کمی نیست ۱۰۰ بار میشود پلک زد ۶۰ بار میشود گفت “ دوستت دارم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نَــیـــا بــــاران ! ... زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای از بین بردن یک عدد معشوقه نم باران کافی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو این روزهــا برایـم حکم باران را داری.. درست وســط کـویـر، همون قدر زندگی بخش همون قدر مــحــال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.سلامی به گرمی نان و تنور سلامی به یاران سنگ صبور سلامی به عشق وبه عاشق سلام سلامی به یار بی نظیرم ، سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بهار من سلام / ای نگار من سلام آتشی گرفته ام / ای شرار من سلام ای صدای من سلام / در خیالت به سر می برم / ای تو یار من سلام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه ! دوست دارانت را دریاب ! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از عاشق شدن یاد بگیرید چطور از وابستگیتان کم کنید بدون آنکه از دلبستگیتان کم شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود سقوط …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد