بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم وقتی صدای اس ام اس شنیدی دوست داشتی کی باشه ؟ متاسفم که اون نیستم ! ولی بیشتر از اونی که منتظرش هستی بیادتم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صداقت مینویسم من اسیر نازتم گر بخواهی یا نخواهی نازنینم یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی ست که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “ نگهش می دارم ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن ! به هر حال ، فراموش میکنم ، فراموش شدنم را . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش . . . او زاده ی غم بود که از خاطر دوستان گشت فراموش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدی . . . گاهی بدون گریه ، بغض ، داد ، هوار و . . . باید قبول کنی که فراموش شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید راست میگه یا دروغ . . . اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا که با چشمشونم دروغ میگن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغت را یادت هست ؟ گفته بودی من همیشه راست می گویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به کسی که بهت اعتماد داره ، دروغ نگو ؛ هیچوقت به کسی که بهت دروغ میگه ، اعتماد نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی این نیست بی معرفتی سنگدلی نامردی دوستی این نیست این نیست که دیرآمدی و زود روی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ، مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه ! چطوری پنجره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برگ های پاییز رو زیر پات له می کنی ،  یادت باشه روزی بهت نفس هدیه می کردن بی معرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف این چشمهام که برای چون توی بی وفا و بی ارزشی اشک ریخت ! و چه ساده دلم که هنوزم دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر غیر از وفا از من چه سر زد که دل را بی وفا خواندی و رفتی مگرغیراز نگاهت به چشمانم که درزد که از ناز چشم خود ازدل گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا بايد گفت تو ک پسورد قلبت چهارتا صفره ب چيت مينازى؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم وقتی صدای اس ام اس شنیدی دوست داشتی کی باشه ؟ متاسفم که اون نیستم ! ولی بیشتر از اونی که منتظرش هستی بیادتم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صداقت مینویسم من اسیر نازتم گر بخواهی یا نخواهی نازنینم یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی ست که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “ نگهش می دارم ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن ! به هر حال ، فراموش میکنم ، فراموش شدنم را . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش . . . او زاده ی غم بود که از خاطر دوستان گشت فراموش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدی . . . گاهی بدون گریه ، بغض ، داد ، هوار و . . . باید قبول کنی که فراموش شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید راست میگه یا دروغ . . . اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا که با چشمشونم دروغ میگن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغت را یادت هست ؟ گفته بودی من همیشه راست می گویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به کسی که بهت اعتماد داره ، دروغ نگو ؛ هیچوقت به کسی که بهت دروغ میگه ، اعتماد نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی این نیست بی معرفتی سنگدلی نامردی دوستی این نیست این نیست که دیرآمدی و زود روی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ، مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه ! چطوری پنجره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برگ های پاییز رو زیر پات له می کنی ،  یادت باشه روزی بهت نفس هدیه می کردن بی معرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف این چشمهام که برای چون توی بی وفا و بی ارزشی اشک ریخت ! و چه ساده دلم که هنوزم دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر غیر از وفا از من چه سر زد که دل را بی وفا خواندی و رفتی مگرغیراز نگاهت به چشمانم که درزد که از ناز چشم خود ازدل گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا بايد گفت تو ک پسورد قلبت چهارتا صفره ب چيت مينازى؟