بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نگاه ها حرف دل را میخواند تا برای اثبات علاقه نیازی به سوگند نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست احتیاج بسوی تو که هیچ به سوی خودم هم دراز نمیكنم شایدكه تنهایی ام از تنهایی دق كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی؛ شعر خواهم گفت از میان این برگ ها که نه این بار از میان گیسوانت غزلی تازه خواهم بافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” لــیـــاقــَــت می خواهــد ” هیچی دیگه خیلی باکلاس بود نه ؟؟!! بذار یه بار دیگه بگم لیاقت می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان هیچ کس را مجبور به انجام کاری کرد ، مجبور به داشتن حسی … در نهایت به جایی می رسی که میفهمی هرکس دلیل خودش را دارد و فقط میتوانی امیدوار باشی تا دلیل کسی بشوی و  دلیل کسی بمانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است سرنوشت ماهیِ کوچک وقتی به هوای جفت خود به اقیانوس می زند و نهنگ ها عاشقش می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس امشبم شده ای تو ؛ دوم شخص مفردی که زمزمه ی دوستت دارم را در گوشم نجوا میکرد و حال میگوید برو … تک فعلی که هیچگاه انتظار شنیدن صیغه ی امرش را نداشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کردند باران ببارد ولی خبر نداشتند مترسک فقط دلبسته ی سایه ی خود بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از حادثه پرم که وقتی به خانه می رسم ، تلویزیون لم می دهد روی کاناپه تا مرا تماشا کند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از هر چیزی که نبودنت را به رخم می کشد … از همه چیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز این داغ نه در سجده‌ی طولانی ماست بوسه ی اوست که چون مُهر به پیشانی ماست شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار باز هم پنجره ای در دل سیمانی ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گوش کن به التماسهای من شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز مرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با تو که باشم تمام دورها نزدیکند و ناممکن ها ممکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عبارت “خدا را به یاد داشته باش” را می خوانم در ذهنم و در قلبم گزینه “همیشه” را برایش تیک می کنم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش ، خدای دیروز و امروزت ، فردا هم است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنگنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نگاه ها حرف دل را میخواند تا برای اثبات علاقه نیازی به سوگند نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست احتیاج بسوی تو که هیچ به سوی خودم هم دراز نمیكنم شایدكه تنهایی ام از تنهایی دق كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی؛ شعر خواهم گفت از میان این برگ ها که نه این بار از میان گیسوانت غزلی تازه خواهم بافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” لــیـــاقــَــت می خواهــد ” هیچی دیگه خیلی باکلاس بود نه ؟؟!! بذار یه بار دیگه بگم لیاقت می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان هیچ کس را مجبور به انجام کاری کرد ، مجبور به داشتن حسی … در نهایت به جایی می رسی که میفهمی هرکس دلیل خودش را دارد و فقط میتوانی امیدوار باشی تا دلیل کسی بشوی و  دلیل کسی بمانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است سرنوشت ماهیِ کوچک وقتی به هوای جفت خود به اقیانوس می زند و نهنگ ها عاشقش می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس امشبم شده ای تو ؛ دوم شخص مفردی که زمزمه ی دوستت دارم را در گوشم نجوا میکرد و حال میگوید برو … تک فعلی که هیچگاه انتظار شنیدن صیغه ی امرش را نداشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کردند باران ببارد ولی خبر نداشتند مترسک فقط دلبسته ی سایه ی خود بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از حادثه پرم که وقتی به خانه می رسم ، تلویزیون لم می دهد روی کاناپه تا مرا تماشا کند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از هر چیزی که نبودنت را به رخم می کشد … از همه چیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز این داغ نه در سجده‌ی طولانی ماست بوسه ی اوست که چون مُهر به پیشانی ماست شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار باز هم پنجره ای در دل سیمانی ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گوش کن به التماسهای من شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز مرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با تو که باشم تمام دورها نزدیکند و ناممکن ها ممکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عبارت “خدا را به یاد داشته باش” را می خوانم در ذهنم و در قلبم گزینه “همیشه” را برایش تیک می کنم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش ، خدای دیروز و امروزت ، فردا هم است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت