بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســرا راه یار من آیینه بگذارید مردم... که خودش را ببیند که به خودش عاشق شود.. که نرود... که بماند.. آیینه را بیاورید مردم تا یار من حال مرا بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جلوی اینه می ایستم...خودم را در ان میبینم...دست روی شانه هایش میگذارم و میگویم:چه تحملی دارد"دلت"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنها مگذار دلی را که هیچ کس دردش رانمیفهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقه های آخره میری واسه همیشه/منم همون که عشق تو تموم زندگیشه/ همون که دلخوشی نداره بعد تو تموم میشه (مرتضی پاشایی -دقیقه های آخر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دفترم خاطراتم نوشتم عشق زیباست!!! استاد دفتر رو دید و گفت: این رویاست... گفتم استاد تو از عشق چه میدانی؟ گفت درعالم عشق عاشق همیشه تنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هیشکی نیس که حتی از نگاش آروم بشی دل تنهات رام نمیشه این تویی که رامشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستتم وابسته وجودت ،  وابسته خنده هات ،  وابسته نگاهت... هیچ وقت تنهام نزار... اگه تنهام بزاری وابستگیام منو نابود میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق می کنم که تو دنبال می کنی منو هر بار میرسی به من خوشحال می کنی منو چشمای تو مال تو نیست من سهم دام از نگات یک بار عاشقت شدم صد بار میمیرم برات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــטּ جــــآ زَمیــــטּ اَستــ حَــ ـوآ بـــوלטּ تـــآوآטּ سَنگینــــے לآرל . حَــ ـوآ کِــﮧ بـــآشـے بَعضـــیهآ هَوآ بَـــرِشآטּ مے לآرל کِــﮧ آלم اَنـــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چشمم اشک یه چشمم خون ندیدم بامرامی شدم دلخون ( دلنوشته )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهار میترسم... بهار که می رسد تو هم سر میرسی زخمی تازه ماجرایی تازه... می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با او شروع کرده بود ؛ رفت که با او هم تمام کند . فقط نمیدانم من چرا در این سراشیبی مسافر بودم؟؟ وحالا من باز هم مسافری در میان جاده . مانده ام تا برگردد و تمامش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی... "مهم" که باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که دیگه نیست::: خاص وقتی کنارش نشستم ازم میپرسه: تو مال کی؟؟؟ منم انگشتمو میگیرم طرفش و با یه لحن بچگونه میگم "فقط مال تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یک نفر، اگر آن یک نفر تو نباشی کل دنیا هم که باشد باز تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب آخرین جمله ی آخرین دیدار باشید... دردش زیاد است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســرا راه یار من آیینه بگذارید مردم... که خودش را ببیند که به خودش عاشق شود.. که نرود... که بماند.. آیینه را بیاورید مردم تا یار من حال مرا بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جلوی اینه می ایستم...خودم را در ان میبینم...دست روی شانه هایش میگذارم و میگویم:چه تحملی دارد"دلت"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنها مگذار دلی را که هیچ کس دردش رانمیفهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقه های آخره میری واسه همیشه/منم همون که عشق تو تموم زندگیشه/ همون که دلخوشی نداره بعد تو تموم میشه (مرتضی پاشایی -دقیقه های آخر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دفترم خاطراتم نوشتم عشق زیباست!!! استاد دفتر رو دید و گفت: این رویاست... گفتم استاد تو از عشق چه میدانی؟ گفت درعالم عشق عاشق همیشه تنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هیشکی نیس که حتی از نگاش آروم بشی دل تنهات رام نمیشه این تویی که رامشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستتم وابسته وجودت ،  وابسته خنده هات ،  وابسته نگاهت... هیچ وقت تنهام نزار... اگه تنهام بزاری وابستگیام منو نابود میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق می کنم که تو دنبال می کنی منو هر بار میرسی به من خوشحال می کنی منو چشمای تو مال تو نیست من سهم دام از نگات یک بار عاشقت شدم صد بار میمیرم برات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــטּ جــــآ زَمیــــטּ اَستــ حَــ ـوآ بـــوלטּ تـــآوآטּ سَنگینــــے לآرל . حَــ ـوآ کِــﮧ بـــآشـے بَعضـــیهآ هَوآ بَـــرِشآטּ مے לآرל کِــﮧ آלم اَنـــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چشمم اشک یه چشمم خون ندیدم بامرامی شدم دلخون ( دلنوشته )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهار میترسم... بهار که می رسد تو هم سر میرسی زخمی تازه ماجرایی تازه... می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با او شروع کرده بود ؛ رفت که با او هم تمام کند . فقط نمیدانم من چرا در این سراشیبی مسافر بودم؟؟ وحالا من باز هم مسافری در میان جاده . مانده ام تا برگردد و تمامش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی... "مهم" که باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که دیگه نیست::: خاص وقتی کنارش نشستم ازم میپرسه: تو مال کی؟؟؟ منم انگشتمو میگیرم طرفش و با یه لحن بچگونه میگم "فقط مال تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یک نفر، اگر آن یک نفر تو نباشی کل دنیا هم که باشد باز تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب آخرین جمله ی آخرین دیدار باشید... دردش زیاد است...