بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف تو روح کسایی که بعضی هارو واسه خودشون میخوان...نه واسه خودشون..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی لحظه سختیه عشقت جلو چشات با مخاطب خاصش حرف عاشقانه بزنه بعدش ب تو بگه:اون حرفا شوخی بود تو فقط عشقمی... باور کنم؟؟؟‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اشکهایم" را "بی صدا " در اوج "سکوت" میریزم.. "هق هق" برای کسیست که کسی را برای پاک کردن اشکهایش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم بگم مشکل من این نبود که هیچ وقت منو نمی دیدی یا نمیبینی مشکل من اینه که جز تو کسی رو نمی دیدم ونمیبینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی ساقی سلامتی روزی که  بالا عکسم بنویسن هوالباقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گفتن حرفهایم گوش نمی خواهم،قلبی که حرفهایم را حس کند کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت کنارم آنقدر کوتاه است که تا می آیم بودنت را لمس کنم. رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم که میشوی مثل زلیخا باش!آنقدر رسوا شو که خدا خود پا در میانی کند...؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنهایت آنقدرزیادشده اندکه هرغریبه ای راشبیه تو می بینم،نمیدانم غریبه هاتو شده اندیاتوغریبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله خواندن ندارم  حوص__له نوشتن هم ندارم ...! این هم___ه دلتنگی دیگ_____ر نه با خواندن ک__م میشود نه نوشتن .......... دل___م" لم_______س اغوش__ت "را میخواهد ........ فق_______ط هم____ین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دیدمش.. دوباره اون نامردو دیدیدم.. قیافش چقد شکسته شده بود.. هعییییییی اون بی معرفت ی روزی دنیام بود.. دلم گرفته.. دست خودم نیس.. داشت فراموش میشدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بعد اون دیگه هیچکس به دلت نشینه.. حسم نابود شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب نظر من ؛ سخخخ ترین درد دنیا اینہ کہ علت هق هق و اشکای شبونت کسی باش ک خودتم میدونی ارزش یہ قطرشم ندارہ... بدترین قسمتشم همون "خودتم میدونی" یه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت چشمهایت هستم.......... چشمهایی که همیشه با دیدنش،دنیایم عاشقانه میشد....... بگذار اعتراف کنم که دلم بدجور هوایت را کرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش وقتی گلوت بغض داره و چشات بارونیه بجا اینکه یکی ازت بپرسه چته؟؟؟؟بهت بگه بیا بغلم و گریه کن تا اروم بشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم ناز تو ، ای نازنینم که نازت کرد خاکستر نشینم به یادت سر به بستر می گذارم که شاید خواب چشمانت ببینم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف تو روح کسایی که بعضی هارو واسه خودشون میخوان...نه واسه خودشون..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی لحظه سختیه عشقت جلو چشات با مخاطب خاصش حرف عاشقانه بزنه بعدش ب تو بگه:اون حرفا شوخی بود تو فقط عشقمی... باور کنم؟؟؟‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اشکهایم" را "بی صدا " در اوج "سکوت" میریزم.. "هق هق" برای کسیست که کسی را برای پاک کردن اشکهایش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم بگم مشکل من این نبود که هیچ وقت منو نمی دیدی یا نمیبینی مشکل من اینه که جز تو کسی رو نمی دیدم ونمیبینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی ساقی سلامتی روزی که  بالا عکسم بنویسن هوالباقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گفتن حرفهایم گوش نمی خواهم،قلبی که حرفهایم را حس کند کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت کنارم آنقدر کوتاه است که تا می آیم بودنت را لمس کنم. رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم که میشوی مثل زلیخا باش!آنقدر رسوا شو که خدا خود پا در میانی کند...؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنهایت آنقدرزیادشده اندکه هرغریبه ای راشبیه تو می بینم،نمیدانم غریبه هاتو شده اندیاتوغریبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله خواندن ندارم  حوص__له نوشتن هم ندارم ...! این هم___ه دلتنگی دیگ_____ر نه با خواندن ک__م میشود نه نوشتن .......... دل___م" لم_______س اغوش__ت "را میخواهد ........ فق_______ط هم____ین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دیدمش.. دوباره اون نامردو دیدیدم.. قیافش چقد شکسته شده بود.. هعییییییی اون بی معرفت ی روزی دنیام بود.. دلم گرفته.. دست خودم نیس.. داشت فراموش میشدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بعد اون دیگه هیچکس به دلت نشینه.. حسم نابود شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب نظر من ؛ سخخخ ترین درد دنیا اینہ کہ علت هق هق و اشکای شبونت کسی باش ک خودتم میدونی ارزش یہ قطرشم ندارہ... بدترین قسمتشم همون "خودتم میدونی" یه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت چشمهایت هستم.......... چشمهایی که همیشه با دیدنش،دنیایم عاشقانه میشد....... بگذار اعتراف کنم که دلم بدجور هوایت را کرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش وقتی گلوت بغض داره و چشات بارونیه بجا اینکه یکی ازت بپرسه چته؟؟؟؟بهت بگه بیا بغلم و گریه کن تا اروم بشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم ناز تو ، ای نازنینم که نازت کرد خاکستر نشینم به یادت سر به بستر می گذارم که شاید خواب چشمانت ببینم