بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گفتم بازم میگم.. اونایی هستن ک همش میخندن و میخندونن هوای اونارو زیاد داشته باشید این دسته از ادما یواشکی غصه میخورن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ستاره ها دلتنگترین مسافران ،جاده شبند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی میفهمید،وقتی دلتنگی،وزن یک آه ه ه ه...!!! چقدرسنگین است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش عشقي در دلم جان مي گرفت، روزهايم رنگ ديگري مي گرفت، كاش روزي در دل تنهايي من، خانه اي بانام تو پا مي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم کابوسی دیدم از خواب پریدم تا به آغوشش پناه ببرم افسوس...یادم نبود ک از نبودنش به8 خواب پناه برده بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سوم زمین آبـــه! بقیش فاصله س.. :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

∅تنهـــایی یعنـــی... گمشــده ی هیــشکــی نباشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توروخدا وقتی طرف مقابلتون رو نمیخوایید وقتی ازش دل کندید برای همیشه برید از زندگیش این خبرای گاه وبیگاه این احوال پرسیدنای گاه وبیگاه فقط آدما رو داغون تر میکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی من راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود و تو هیچ کجا نیستی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی شاخه گلیه که گهگاهی بی هیچ دلیلی و با عشق بهت هدیه میشه... این انتظار زیادی از طرف یه دختره؟ . . . . خدایا گاهی اونقدر دلم میگیره که خودم خودمو بغل میکنم...بس نیست اینهمه تنهایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتی ینی : فقط تو بمونی و خاطرات خوبش و یک حس عذاب دهنده که چرا اونی که نباید میشد ، شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـآ شوخیـت گرفتــه یــآ دآری بـآهآم بــآزی میـکنــی. . . اونــم حــآلآ که نصــف رآه فـرآموشــی رو رفــتم... دوبــآره سر رآهـم قـرآرش دآدی... چـــرآ ؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفنم را مشکی بدوزید تنها همدم من شب بود نمیخواهم خیانتم را ببیند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی دنیای واقعیه خیلی هارو خراب کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکی اعـــتـــمـــاد کردم ... آخرش یادم داد خــــریــتــمـ حدی داره (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها دوست دارم وقتی بغضم میگیره.... خدابیاد و اشکهامو پاک کنه دستمو بگیره و بگه....: ادمها اذیتت میکنن...؟؟!! بیا بریم پیش خودم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گفتم بازم میگم.. اونایی هستن ک همش میخندن و میخندونن هوای اونارو زیاد داشته باشید این دسته از ادما یواشکی غصه میخورن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ستاره ها دلتنگترین مسافران ،جاده شبند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی میفهمید،وقتی دلتنگی،وزن یک آه ه ه ه...!!! چقدرسنگین است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش عشقي در دلم جان مي گرفت، روزهايم رنگ ديگري مي گرفت، كاش روزي در دل تنهايي من، خانه اي بانام تو پا مي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم کابوسی دیدم از خواب پریدم تا به آغوشش پناه ببرم افسوس...یادم نبود ک از نبودنش به8 خواب پناه برده بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سوم زمین آبـــه! بقیش فاصله س.. :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

∅تنهـــایی یعنـــی... گمشــده ی هیــشکــی نباشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توروخدا وقتی طرف مقابلتون رو نمیخوایید وقتی ازش دل کندید برای همیشه برید از زندگیش این خبرای گاه وبیگاه این احوال پرسیدنای گاه وبیگاه فقط آدما رو داغون تر میکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی من راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود و تو هیچ کجا نیستی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی شاخه گلیه که گهگاهی بی هیچ دلیلی و با عشق بهت هدیه میشه... این انتظار زیادی از طرف یه دختره؟ . . . . خدایا گاهی اونقدر دلم میگیره که خودم خودمو بغل میکنم...بس نیست اینهمه تنهایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتی ینی : فقط تو بمونی و خاطرات خوبش و یک حس عذاب دهنده که چرا اونی که نباید میشد ، شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـآ شوخیـت گرفتــه یــآ دآری بـآهآم بــآزی میـکنــی. . . اونــم حــآلآ که نصــف رآه فـرآموشــی رو رفــتم... دوبــآره سر رآهـم قـرآرش دآدی... چـــرآ ؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفنم را مشکی بدوزید تنها همدم من شب بود نمیخواهم خیانتم را ببیند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی دنیای واقعیه خیلی هارو خراب کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکی اعـــتـــمـــاد کردم ... آخرش یادم داد خــــریــتــمـ حدی داره (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها دوست دارم وقتی بغضم میگیره.... خدابیاد و اشکهامو پاک کنه دستمو بگیره و بگه....: ادمها اذیتت میکنن...؟؟!! بیا بریم پیش خودم....