بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم روز وشب بیدار بود غافل از او چشم من در خواب بود تا شدم مشتاق دیدار "پدر" او به خواب وچهره اش در قاب بود خیلی دلتنگتم بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران آبرویم را خرید شبیه مردی که گریه نمیکند به خانه برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جمله هایی ام ک انتهایش سه نقطه میخواهد... حال هرطور میخواهی تفسیرم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهااااااااااای پتروس کجایی ؟ شکافی در چشمهایم پیدا شده !!! دیر برسی ! بجان خودم ، دنیا را آب می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی چشمانم گذاشتمش ولی لـــــــــــیاقت نداشت!!! بگذار زیر دیگـــــــــــــــران بودن را تجربه کند. . . . واسه برگشتنت مینویسم (f.H)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي ان كافه را كرده كه چايش از مهر تو و قندش محبت تو باشد...و تنها مشتري كافه من باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش هایم را میگیرم دیگر نمیخواهم بشنوم. انعکاس ناله هایم را خودم را هم ، کر کرده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو هـم آفـریننده ای...! خـدا عشـق را آفـرید و تـو،نفـرت را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش ... باز هم قولم را شکستم ! دیشب بغض ... تنهایی ... دلتنگی ... جدایی ... همه با هم امدند ... چشمانم تاب نیاوردند و بارانی شدند ! آه ... چه بر سر قول هایمان امده ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچ نمیخواهم  فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو حلالم کند اگر هنوز شب ها به یاد تو میخوابم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو دُنـیـای مـا بچــه تُخسا،عشق ممنوعه... قـلـبی کـه بِخــواد عـاشـق بـشــه فـقـط بـاس انـداخــت زیــر پـا و لِــه کــرد.. هـمـیـنُ و بَـس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نه یه حرفی نه یه چیزی نکنه تو هم ما رو بلاک کردی؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی ک دلم لک زده لبخندش را او ک هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا ب تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده لبخندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیگر دوستم ندارد... دیگر چه فایده که تمام دنیا را به هم بریزم یا نه... دیگر چه فایده واژه ای پشت دیگری جای بگیرد یا نه... دیگر چه فایده حرفی باشد یا نه... هیچ هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود کشیدن روزهای آخر خدمتم با نبودن های تو یکی شده... . بیچاره شکستنی های اطرافم جور هردو را باید بکشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهر منطقي حساب كني: خسته ام...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم روز وشب بیدار بود غافل از او چشم من در خواب بود تا شدم مشتاق دیدار "پدر" او به خواب وچهره اش در قاب بود خیلی دلتنگتم بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران آبرویم را خرید شبیه مردی که گریه نمیکند به خانه برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جمله هایی ام ک انتهایش سه نقطه میخواهد... حال هرطور میخواهی تفسیرم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهااااااااااای پتروس کجایی ؟ شکافی در چشمهایم پیدا شده !!! دیر برسی ! بجان خودم ، دنیا را آب می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی چشمانم گذاشتمش ولی لـــــــــــیاقت نداشت!!! بگذار زیر دیگـــــــــــــــران بودن را تجربه کند. . . . واسه برگشتنت مینویسم (f.H)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي ان كافه را كرده كه چايش از مهر تو و قندش محبت تو باشد...و تنها مشتري كافه من باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش هایم را میگیرم دیگر نمیخواهم بشنوم. انعکاس ناله هایم را خودم را هم ، کر کرده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو هـم آفـریننده ای...! خـدا عشـق را آفـرید و تـو،نفـرت را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش ... باز هم قولم را شکستم ! دیشب بغض ... تنهایی ... دلتنگی ... جدایی ... همه با هم امدند ... چشمانم تاب نیاوردند و بارانی شدند ! آه ... چه بر سر قول هایمان امده ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچ نمیخواهم  فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو حلالم کند اگر هنوز شب ها به یاد تو میخوابم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو دُنـیـای مـا بچــه تُخسا،عشق ممنوعه... قـلـبی کـه بِخــواد عـاشـق بـشــه فـقـط بـاس انـداخــت زیــر پـا و لِــه کــرد.. هـمـیـنُ و بَـس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نه یه حرفی نه یه چیزی نکنه تو هم ما رو بلاک کردی؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی ک دلم لک زده لبخندش را او ک هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا ب تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده لبخندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیگر دوستم ندارد... دیگر چه فایده که تمام دنیا را به هم بریزم یا نه... دیگر چه فایده واژه ای پشت دیگری جای بگیرد یا نه... دیگر چه فایده حرفی باشد یا نه... هیچ هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود کشیدن روزهای آخر خدمتم با نبودن های تو یکی شده... . بیچاره شکستنی های اطرافم جور هردو را باید بکشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهر منطقي حساب كني: خسته ام...