بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من......میمیرد  وقتی هم راداریم تومن میشوی؟؟؟؟!!یا من تو می شوم!!؟ فرقی نمیکندما عشق میشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت اشک غم وکوه امیدم آب شد گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی یوسف من تاقیامت همنشین چاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام ما با تو فرق دارد میروی برو قاب عکست رانبر،دیوار اتاق دلتنگت میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـــگَـــر حَتمـــــــا بـــــآیَــــد "زِمِستـــــــــآن" بـــــــآشَـــد ؟؟ مَـــــن هَمیـــــــــن حـــــــآلآ هَـــــــم یَــــخ زَده اَم اَز "سَــــرمــــــآ" ی نِــگــــــآهَــــــش . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــــه دلـــت یــــه جـــا گـــیـــــر کـــــــرد . . بـــدون تـــــــــمـــام زنـــدگـــیـــــت نـَــخ کِـــش مــیــشـــــه . . .  :-(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پایان تلخ بهتر از یک تلخ بی پایان است... کیا بهش رسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت زنگ میزنم نگو بهم بلی سریع بخدا نصف شبا کارم شده خود زنی اصلا باورم نمیشه نیستی خود سری با گونه های خیسم به خدا میسپارمت سر سری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد تنهایی هزار بار بهتر از درد عشقیه که اخرش برسه به جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــشــب از اینــجـا صـدایــت میــکنــــم ! "تــــو" از آنــجــا بـغــلم کــن ! ♥دلـــم♥ گــرفــتــه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت چشمهایت هستم.......... چشمهایی که همیشه با دیدنش،دنیایم عاشقانه میشد....... بگذار اعتراف کنم که دلم بدجور هوایت را کرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی رابپذیرحتی اگر گاهی تورابه عمق دریاببرد آن ماهی آسوده که برسطح دریامیبینی مرده است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دعا کنی میاید گقتم انکه با دعا بیایدبه نفرینی میرود  خواستی بیایی با دعا نیا . . . با دل بیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سختــــه هیچ کس! حتـــی یکــــ نفــــر نفهمــــه چی تو دلتــــــ میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!اشتباه نکن عزیزم!ازتوحتی متنفرهم نیستم؛ چون تنفرهم یک حسه وتولیاقت هیچ حسی رونداری…!! تقدیم به یه بی وجود#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را بالا می برم بادبادکی می شود و می گریزد ریسمان ها به چه درد می خورند وقتی دل بادبادکها؛ برای باد می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که سالهاست رفته اي.. از تابستان بگو از بهاري که رفتي.. تا من هم از زمستاني برايت بگويم.. که نشست بر موهايم و نرفت...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من......میمیرد  وقتی هم راداریم تومن میشوی؟؟؟؟!!یا من تو می شوم!!؟ فرقی نمیکندما عشق میشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت اشک غم وکوه امیدم آب شد گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی یوسف من تاقیامت همنشین چاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام ما با تو فرق دارد میروی برو قاب عکست رانبر،دیوار اتاق دلتنگت میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـــگَـــر حَتمـــــــا بـــــآیَــــد "زِمِستـــــــــآن" بـــــــآشَـــد ؟؟ مَـــــن هَمیـــــــــن حـــــــآلآ هَـــــــم یَــــخ زَده اَم اَز "سَــــرمــــــآ" ی نِــگــــــآهَــــــش . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــــه دلـــت یــــه جـــا گـــیـــــر کـــــــرد . . بـــدون تـــــــــمـــام زنـــدگـــیـــــت نـَــخ کِـــش مــیــشـــــه . . .  :-(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پایان تلخ بهتر از یک تلخ بی پایان است... کیا بهش رسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت زنگ میزنم نگو بهم بلی سریع بخدا نصف شبا کارم شده خود زنی اصلا باورم نمیشه نیستی خود سری با گونه های خیسم به خدا میسپارمت سر سری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد تنهایی هزار بار بهتر از درد عشقیه که اخرش برسه به جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــشــب از اینــجـا صـدایــت میــکنــــم ! "تــــو" از آنــجــا بـغــلم کــن ! ♥دلـــم♥ گــرفــتــه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت چشمهایت هستم.......... چشمهایی که همیشه با دیدنش،دنیایم عاشقانه میشد....... بگذار اعتراف کنم که دلم بدجور هوایت را کرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی رابپذیرحتی اگر گاهی تورابه عمق دریاببرد آن ماهی آسوده که برسطح دریامیبینی مرده است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دعا کنی میاید گقتم انکه با دعا بیایدبه نفرینی میرود  خواستی بیایی با دعا نیا . . . با دل بیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سختــــه هیچ کس! حتـــی یکــــ نفــــر نفهمــــه چی تو دلتــــــ میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!اشتباه نکن عزیزم!ازتوحتی متنفرهم نیستم؛ چون تنفرهم یک حسه وتولیاقت هیچ حسی رونداری…!! تقدیم به یه بی وجود#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را بالا می برم بادبادکی می شود و می گریزد ریسمان ها به چه درد می خورند وقتی دل بادبادکها؛ برای باد می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که سالهاست رفته اي.. از تابستان بگو از بهاري که رفتي.. تا من هم از زمستاني برايت بگويم.. که نشست بر موهايم و نرفت...!