بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل قلبتو بازکن ببندم به قلبامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باران ناراحت نباش شاید ان هم فهمیده روی تو چقدر شیرین است و مناسب بوسه زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رو میخوام پای به پایم دیوانگی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

█■اینــو از مـن داشتـه باش☝■█ █■بـــه فـکـــر دیــده شـــدن نباشـ✘ـــ■█ █■دیـــدنی باشـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل خیره در آینه شدن ها ایا دوبرابر شدن غصه ی تنهایی نیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اولین نگاه عاشقانمون قسم،دلتنگتم ولی....میدانم که حسی به احساسم نداری و من مات تخیلات با توام ... ویژه تو ای دوست بی تفاوت من.M.A

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی میپنداشتم شیر،شیر است اگر چه پیر بود به هنگام پیری فهمیدم پیر،پیر است اگر چه شیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<< به بعضیام باس گفت >> ★★لیاقت میخواست★★ ☆☆با من بودن☆☆ ■□●○که تو......○●□■ . . . . . . . ◆◆◆◆◆نداشتی◆◆◆◆◆

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی! وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر میدانستی که چه زخمی دارد خنجر از دست رفیقان خوردن از من خسته نمی پرسیدی که چرا تنهائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام زدیکه تنهاییم را تکانده باشی!!! به چه دلخوش کنم؟؟ تکاندن برف ازروی ادم برفی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست، شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست،  آنقدر سوخته ام با همه ی بی تقصیری، که جهنم نگزارد به تنم تاثیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد برای بودنش ازش تشکر کن ، متشکرم که هستی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بمون کنارم / میشکنه بی تو حصارم تو که میدونی به جز تو / تو دلم کسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من دعا کن اجابت ، مسئله نیست نیاز من آن آرامشی ست ، که بدانم به یادِ منی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل قلبتو بازکن ببندم به قلبامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باران ناراحت نباش شاید ان هم فهمیده روی تو چقدر شیرین است و مناسب بوسه زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رو میخوام پای به پایم دیوانگی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

█■اینــو از مـن داشتـه باش☝■█ █■بـــه فـکـــر دیــده شـــدن نباشـ✘ـــ■█ █■دیـــدنی باشـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل خیره در آینه شدن ها ایا دوبرابر شدن غصه ی تنهایی نیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اولین نگاه عاشقانمون قسم،دلتنگتم ولی....میدانم که حسی به احساسم نداری و من مات تخیلات با توام ... ویژه تو ای دوست بی تفاوت من.M.A

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی میپنداشتم شیر،شیر است اگر چه پیر بود به هنگام پیری فهمیدم پیر،پیر است اگر چه شیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<< به بعضیام باس گفت >> ★★لیاقت میخواست★★ ☆☆با من بودن☆☆ ■□●○که تو......○●□■ . . . . . . . ◆◆◆◆◆نداشتی◆◆◆◆◆

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی! وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر میدانستی که چه زخمی دارد خنجر از دست رفیقان خوردن از من خسته نمی پرسیدی که چرا تنهائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام زدیکه تنهاییم را تکانده باشی!!! به چه دلخوش کنم؟؟ تکاندن برف ازروی ادم برفی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست، شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست،  آنقدر سوخته ام با همه ی بی تقصیری، که جهنم نگزارد به تنم تاثیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد برای بودنش ازش تشکر کن ، متشکرم که هستی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بمون کنارم / میشکنه بی تو حصارم تو که میدونی به جز تو / تو دلم کسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من دعا کن اجابت ، مسئله نیست نیاز من آن آرامشی ست ، که بدانم به یادِ منی