بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست میگذره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست داغ هیشکی مثل اونکه پس میزنتت نیست چقدر تنها شی وقتی هیشکی هم قدمت نیـــــــســـــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در پشت حرفهايت مسافري را مي ديدم كه قصد رفتن دارد... هميشه در پشت لبخندهايت ميخواندم كه ماندني نيستي...كه دل نبستي...  تو رفتي...ومن هنوز بعداز اين همه انتظار رفتنت را باور نكرده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا صداي پاي زيادي ميشنوم اما هيچ كدام تو نيستي... دل خوش كرده ام كه شايد پا برهنه بيايي......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید میدانستم سرانجام تورا ازاینجا خواهد برد این جاده که زیر پای تو نشسته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده ام که گمان میکنم اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود نه////// اگر نباشم فقط نیستم همین...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم وبعد آن را شکستیم ، گذشتیم و رفتیم ...روزگار حافظه خوبی دارد ، هرگز فراموش نمی کند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هـم "قلـــبم" با یـک یادآوری کوچـک از خاطـرات به غلــیان می افتد امــا.... ایـن بار میــخواهم با "عقـــلم" ادامه دهم زنــدگی را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای دانه های انار... زندگی به هم ریخته ام حوصله ات را سر نمی برد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش حرفی نیست . . فک کردی میگم تودلم جاداری نه عزیز بهترکه نباشی دیگه قول میدم فراموشت کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي پسر سرزمين من...... دخترك در اولين هم خوابي باتو "زن"شد... تو در چندمين رابطه "مرد" خواهي شد؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام روزها میگذرد اما در من هیزم شکنی پیر،هر از گاهی از سر بیکاری میزند تبر... تا شکستنم چقدر باقیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه.اگر سرش فرياد كشيدم به جاي اينكه بامشت به دهانم بزند.با انگشتان مهربانش نوازشم مي كندو ميگويد : ميدانم جز من كسي نداري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من یه روز به دریا زد رفت پشت پا به رسم دنیا زد و رفت دنبال کلید خوشبختی میگشت خودشم قفلی رو قفلا زد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آب روان است روان میگذرد آنچه تقدیر منو توست همان میگذرد  خدایا غم و غصه دیگه بسه...برای همه بچه های تنهایی معجزه کن خدای بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که در خیال خود جای خالیم را حس کنی در دلت با بغض بگویی *کاش اینجا بود*اما من دیگر به خوابت هم نمی ایم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست میگذره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست داغ هیشکی مثل اونکه پس میزنتت نیست چقدر تنها شی وقتی هیشکی هم قدمت نیـــــــســـــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در پشت حرفهايت مسافري را مي ديدم كه قصد رفتن دارد... هميشه در پشت لبخندهايت ميخواندم كه ماندني نيستي...كه دل نبستي...  تو رفتي...ومن هنوز بعداز اين همه انتظار رفتنت را باور نكرده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا صداي پاي زيادي ميشنوم اما هيچ كدام تو نيستي... دل خوش كرده ام كه شايد پا برهنه بيايي......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید میدانستم سرانجام تورا ازاینجا خواهد برد این جاده که زیر پای تو نشسته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده ام که گمان میکنم اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود نه////// اگر نباشم فقط نیستم همین...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم وبعد آن را شکستیم ، گذشتیم و رفتیم ...روزگار حافظه خوبی دارد ، هرگز فراموش نمی کند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هـم "قلـــبم" با یـک یادآوری کوچـک از خاطـرات به غلــیان می افتد امــا.... ایـن بار میــخواهم با "عقـــلم" ادامه دهم زنــدگی را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای دانه های انار... زندگی به هم ریخته ام حوصله ات را سر نمی برد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش حرفی نیست . . فک کردی میگم تودلم جاداری نه عزیز بهترکه نباشی دیگه قول میدم فراموشت کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي پسر سرزمين من...... دخترك در اولين هم خوابي باتو "زن"شد... تو در چندمين رابطه "مرد" خواهي شد؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام روزها میگذرد اما در من هیزم شکنی پیر،هر از گاهی از سر بیکاری میزند تبر... تا شکستنم چقدر باقیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه.اگر سرش فرياد كشيدم به جاي اينكه بامشت به دهانم بزند.با انگشتان مهربانش نوازشم مي كندو ميگويد : ميدانم جز من كسي نداري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من یه روز به دریا زد رفت پشت پا به رسم دنیا زد و رفت دنبال کلید خوشبختی میگشت خودشم قفلی رو قفلا زد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آب روان است روان میگذرد آنچه تقدیر منو توست همان میگذرد  خدایا غم و غصه دیگه بسه...برای همه بچه های تنهایی معجزه کن خدای بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که در خیال خود جای خالیم را حس کنی در دلت با بغض بگویی *کاش اینجا بود*اما من دیگر به خوابت هم نمی ایم