بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی به خاطر دردت یه اس ام اس تنهایی میزاری تو شبکه های اجتماعی  ولـــــــــــی به تعداد لایک ها که نگاه می کنی می فهمی اونجا هم تنهایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا من همچون تو درمیان انبوه آفریده های رنگارنگت...تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایا‏؟ حالم بده... هوای حالمو٫بغضمو٫اشکامو داشته باش. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشی یعنی... یاد خاطرات دوران کودکیت بیفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز از يک گريه شروع شد... نه اين داستان عاشقانه نيست ، شروع زندگي لعنتي ام را مي گويم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنهایی از چهره ام زار میزند که کسی تا امروز جرات نکرده از نزدیکی من رد شود! یکی نیست بگوید تنهایی من به هیچکس سرایت نمیکند! این درد وامانده فهمیده آشیانه ای گرم تر از من پیدا نخواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به صورتم نزن ! می ترسم بیفتد . . . نقاب خندانی که بر چهره دارم! و بعد . . . سیل اشک هایم تو را با خود ببرد . . . و باز من بمانم و تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نفـرم نـداریـم  کـه تو جـمـع دور ا چـش همـه بـش چـشمـکـــ بـزنـیم  اونـم جـوابِ چـشـمـکـو بـده.. جـمـع و بپـیچـونـیم بـریـم بـاش ی گـوشـه خـلـوت کـنـیم ^_^ هـعــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـآطره یعنی : گذشتـــه هـآ نگذشتـــه ):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم "تـــــو" بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن "تـــــــو" نـــمــی شـــود. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت،دیگرمنت زمین رانکش!راه اسمان باز است،پربکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بار را تو بگو دوستت دارم..... نترس اسمان را گرفته ام به زمين نيايد.... "داغونم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر من نباشم دنیا یه من کم دارد اما... اگه تو نباشی من یه دنیا کم دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها خواهم ماند... نميدانم تا كي ميتونم تحمل كنم... گفتي ما به درد هم نميخوريم... اما ندانستي كه من تو رو براي دردهايم نميخواستم... "خيلي داغونم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف میدانست تمام در ها بسته است،اما به امید خدا،به سوی درهای بسته دوید وتمام در ها برایش باز شد. اگر تمام درهای دنیا هم برویت بسته بود باز هم به سمتشان بدو،چون خدای تو ویوسف یکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**بهـ طـــرز وحشتناکی غمگینمــ** من از اولم عادت داشتم آدم " بَــــده" باشم...:((

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی به خاطر دردت یه اس ام اس تنهایی میزاری تو شبکه های اجتماعی  ولـــــــــــی به تعداد لایک ها که نگاه می کنی می فهمی اونجا هم تنهایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا من همچون تو درمیان انبوه آفریده های رنگارنگت...تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایا‏؟ حالم بده... هوای حالمو٫بغضمو٫اشکامو داشته باش. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشی یعنی... یاد خاطرات دوران کودکیت بیفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز از يک گريه شروع شد... نه اين داستان عاشقانه نيست ، شروع زندگي لعنتي ام را مي گويم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنهایی از چهره ام زار میزند که کسی تا امروز جرات نکرده از نزدیکی من رد شود! یکی نیست بگوید تنهایی من به هیچکس سرایت نمیکند! این درد وامانده فهمیده آشیانه ای گرم تر از من پیدا نخواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به صورتم نزن ! می ترسم بیفتد . . . نقاب خندانی که بر چهره دارم! و بعد . . . سیل اشک هایم تو را با خود ببرد . . . و باز من بمانم و تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نفـرم نـداریـم  کـه تو جـمـع دور ا چـش همـه بـش چـشمـکـــ بـزنـیم  اونـم جـوابِ چـشـمـکـو بـده.. جـمـع و بپـیچـونـیم بـریـم بـاش ی گـوشـه خـلـوت کـنـیم ^_^ هـعــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـآطره یعنی : گذشتـــه هـآ نگذشتـــه ):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم "تـــــو" بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن "تـــــــو" نـــمــی شـــود. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت،دیگرمنت زمین رانکش!راه اسمان باز است،پربکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بار را تو بگو دوستت دارم..... نترس اسمان را گرفته ام به زمين نيايد.... "داغونم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر من نباشم دنیا یه من کم دارد اما... اگه تو نباشی من یه دنیا کم دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها خواهم ماند... نميدانم تا كي ميتونم تحمل كنم... گفتي ما به درد هم نميخوريم... اما ندانستي كه من تو رو براي دردهايم نميخواستم... "خيلي داغونم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف میدانست تمام در ها بسته است،اما به امید خدا،به سوی درهای بسته دوید وتمام در ها برایش باز شد. اگر تمام درهای دنیا هم برویت بسته بود باز هم به سمتشان بدو،چون خدای تو ویوسف یکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**بهـ طـــرز وحشتناکی غمگینمــ** من از اولم عادت داشتم آدم " بَــــده" باشم...:((