بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی شنید ... قلبِ من طاقت این همه خوشبختی رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه با جرات و پر غرور میشود.......  کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکـــه "مـــــرا" دیـــد "تــــــــو" را نفریــــــــن کرد ......... و مـــــن حــــواس خـــــــــدا را پــــــــرت کـــــردم کـه نشـــنود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفت و منو از یاد برد هر چی که داشتم همشو باد برد دسته گلی از احساسم تقدیم به دورترین عشق روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یک نفَر بود که می گفت به مَن : - همه ی آنِ من از آنِ تو، وقتی که دلَــت می گیـــــــرد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ،میگویی دوستت ام داری تاخوشحال شوم،من احمق میشوم تادلگیرنشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد شده... نه! نه ...هوای من سرد شده... حتی گرفتن فنجان قهوه هم، دردی را دوا نمیکند... گرمای وجودت را میخواهم... چرا صندلی رو به رو خالی ست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه رفتن از روی دوست داشتن است!! آنجا که میفهمی نمیتوانی خوشبختش کنی میروی و تنهایی خود را تحمل میکنی تا... عزیزت خوشبخت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه روز سرد برفی با دلم مثل پرنده لب حوض کنارنرده هرچی گشتم جای گرمی بهتراز قلبت ندیدم میشه دوستم داشته باشی آخه بیرون خیلی سرده؟؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین بهانه بود.... فرهاد تیشه میزد تا باور نکند صدای مردمانی را که میگفتند:او دوستت ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی یه بغض کهنه یه چشم خیس یه موزیک لایت یه فنجون قهوه ی تلخ و یه پاکت سیگار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی شاخه ی درختی ست پشت پنجره ام گاهی لباس برگ می پوشد گاهی لباس برف اما همیشه هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... نامِ دیگر پاییز است... هرچه عمیق‌تر... برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀــــے פﻗﺘـــﺎ בﺭבﺍﭞ ﺍפﻧﻘـــــבﺭ ﺷﺨﺼـــــے ﻣﯿﺸـــטּ . . . ﮐــــہ ﺑـﺎ ﺧـפבﺗـــــمﺣــﺮﻓﺸــــפ ﻧﻤــــے ﺯﻧــــــے . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است و انار چه دل خونی دارد از رسیدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کنه دور و برت چقدر شلوغ باشه وقتی از درون تنهایی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی شنید ... قلبِ من طاقت این همه خوشبختی رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه با جرات و پر غرور میشود.......  کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکـــه "مـــــرا" دیـــد "تــــــــو" را نفریــــــــن کرد ......... و مـــــن حــــواس خـــــــــدا را پــــــــرت کـــــردم کـه نشـــنود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفت و منو از یاد برد هر چی که داشتم همشو باد برد دسته گلی از احساسم تقدیم به دورترین عشق روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یک نفَر بود که می گفت به مَن : - همه ی آنِ من از آنِ تو، وقتی که دلَــت می گیـــــــرد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ،میگویی دوستت ام داری تاخوشحال شوم،من احمق میشوم تادلگیرنشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد شده... نه! نه ...هوای من سرد شده... حتی گرفتن فنجان قهوه هم، دردی را دوا نمیکند... گرمای وجودت را میخواهم... چرا صندلی رو به رو خالی ست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه رفتن از روی دوست داشتن است!! آنجا که میفهمی نمیتوانی خوشبختش کنی میروی و تنهایی خود را تحمل میکنی تا... عزیزت خوشبخت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه روز سرد برفی با دلم مثل پرنده لب حوض کنارنرده هرچی گشتم جای گرمی بهتراز قلبت ندیدم میشه دوستم داشته باشی آخه بیرون خیلی سرده؟؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین بهانه بود.... فرهاد تیشه میزد تا باور نکند صدای مردمانی را که میگفتند:او دوستت ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی یه بغض کهنه یه چشم خیس یه موزیک لایت یه فنجون قهوه ی تلخ و یه پاکت سیگار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی شاخه ی درختی ست پشت پنجره ام گاهی لباس برگ می پوشد گاهی لباس برف اما همیشه هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... نامِ دیگر پاییز است... هرچه عمیق‌تر... برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀــــے פﻗﺘـــﺎ בﺭבﺍﭞ ﺍפﻧﻘـــــבﺭ ﺷﺨﺼـــــے ﻣﯿﺸـــטּ . . . ﮐــــہ ﺑـﺎ ﺧـפבﺗـــــمﺣــﺮﻓﺸــــפ ﻧﻤــــے ﺯﻧــــــے . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است و انار چه دل خونی دارد از رسیدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کنه دور و برت چقدر شلوغ باشه وقتی از درون تنهایی …