بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد و دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش... تا از دهان نیفتاده... بنوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخرت هم اگه تنها موندی مهم نیست..، فقط نذار به جای برسی که تو آغوش کسى به یاد یکی دیگه باشی..!‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خیلی بده شده هم کسی رو بخواین و هم نخواین بعد ی شب بگن دیروز عقدش بود! نمی دونم ناراحت باشم،بی تفاوت یا خوشحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بنویسم نمی توانم ؛ یک کلمه به ذهنم می رسد " تــــ ــــو " تمام شد این هم نوشته ی امروز..!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد نباشي تا بفهمي نبودنت واسه كي مهمه....... اونوقته كه ميفهمي بايد هميشه با كي باشي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن یک پرنده نیازی به چاقوی تیز نیست،بالهایش را که بچینی خاطرات پرواز روزی هزار بار او را خواهد کشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختـــه بدونی میتونـــی به قله برســی ولی بخاطر هم گروهیات که کم آوردن تو هم بیخیال بشی و اوج نگیــری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم تنهاست ودر این تنهایی شاخه ی خشک نکاهم کل جشم تورا میجوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی به انگشت میبندم تا به یاد بیاورم..... مدتهاست از یاد برده ای مــــرا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ... من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسه._.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سفر میروم اما با بال های زخمی پرنده ای که نه به مقصد می رساندم نه دوباره به خانه. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلتنگی نیز نام_کوچکی مىداشت تا به جان اش مىخواندی: تا به مه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی با نسیمی برود.. کسی که به خاطرش به طوفان زده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايــــــا خيـــــــــلي تنــــهام خـــودت هـــوامـو داشتـــــه بــــاش ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی ... فقط گاهـــی... دلـــم هـــوس روزهاییــــ میـــکند،کـــه.... بـــه هم نــــزدیک بـــودیم... نــه در کـــنار هــــم و دور از هــــم...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد و دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش... تا از دهان نیفتاده... بنوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخرت هم اگه تنها موندی مهم نیست..، فقط نذار به جای برسی که تو آغوش کسى به یاد یکی دیگه باشی..!‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خیلی بده شده هم کسی رو بخواین و هم نخواین بعد ی شب بگن دیروز عقدش بود! نمی دونم ناراحت باشم،بی تفاوت یا خوشحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بنویسم نمی توانم ؛ یک کلمه به ذهنم می رسد " تــــ ــــو " تمام شد این هم نوشته ی امروز..!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد نباشي تا بفهمي نبودنت واسه كي مهمه....... اونوقته كه ميفهمي بايد هميشه با كي باشي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن یک پرنده نیازی به چاقوی تیز نیست،بالهایش را که بچینی خاطرات پرواز روزی هزار بار او را خواهد کشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختـــه بدونی میتونـــی به قله برســی ولی بخاطر هم گروهیات که کم آوردن تو هم بیخیال بشی و اوج نگیــری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم تنهاست ودر این تنهایی شاخه ی خشک نکاهم کل جشم تورا میجوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی به انگشت میبندم تا به یاد بیاورم..... مدتهاست از یاد برده ای مــــرا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ... من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسه._.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سفر میروم اما با بال های زخمی پرنده ای که نه به مقصد می رساندم نه دوباره به خانه. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلتنگی نیز نام_کوچکی مىداشت تا به جان اش مىخواندی: تا به مه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی با نسیمی برود.. کسی که به خاطرش به طوفان زده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايــــــا خيـــــــــلي تنــــهام خـــودت هـــوامـو داشتـــــه بــــاش ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی ... فقط گاهـــی... دلـــم هـــوس روزهاییــــ میـــکند،کـــه.... بـــه هم نــــزدیک بـــودیم... نــه در کـــنار هــــم و دور از هــــم...!