بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي قلب من فقط قلمرو توست .. بيا از قلمروات دفاع کن , دارند فتحش ميکنند غم ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻟﻢ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ یـک تمـاس نا آشنـا بـا بـی ﻣﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاب دﻫﻢ و ﺻﺪای ﺗﻮ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منصفانه نیست من پیر شده باشم وتو در خیالم درست مثل روزی که ترکم کردی زیبا و جوان... همین شده گپکه هیچ کس باور نمی کند معشوق من بوده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي هر سينه سري گريه كند وقت وداع سر من وقت وداع گوشه ديوار گريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ... آدم از روی دوست نداشتن .... از یکی فاصله میگیره.... یه وقتایی... از ترس وابستگی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو تنها ماندن بهتر از آن است که کنار یکنفر دیگر به یاد تو باشم... من اهل خیانت نیستم حتی به خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد مي كند براي عاشقي... با طعم تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلوم نیست تابستان هنوز نرفته یا پائیز هنوز نیامده ... ؟ ، چه فرق می کند امّا ... ، بی تو نام ِ چهار فصل ِ سال تنهائی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم داشته باشی مانند این اس که عابری در پیاده رو ناگهان مرا در آغوش گیرد همان قدر بعید همان قدر ممکن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش ، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ایی می رسی که زندگیت را روشن میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال مخاطب خاص نوشته هایم نباش. ارزش خاص بودن نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مااندازه هم نیست من عاشق بارون وگیتارم من روزهاتاظهرمیخوابم من هرشبوتاصبح بیدارم دنیای مااندازه هم نیست من خیلی وقتاساکتم،سردم وقتی که میرم توخودم شاید...پاییزسال بعدبرگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم بود ولی یه خاطره از زندگیش هم نشدم... نمیدونم تقصیر منه ک عاشقانه و پاک دوسش داشتم یا قانونش اینه... ی تجربه شدم واسش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بجای اینکه درکت کنه ترکت کنه... . به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين منم ..... تنهاي تنهاي تنها .......... دختري ك با آرزوي مرگ زندگي ميكنه .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

??خـیلی جـاهـا بــــه درد خــــیلی هـا خــــوردیـــم... خـیلی دردا از هـمون خـیـــلیــا خـــــوردیــــم...!!?? ??

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي قلب من فقط قلمرو توست .. بيا از قلمروات دفاع کن , دارند فتحش ميکنند غم ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻟﻢ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ یـک تمـاس نا آشنـا بـا بـی ﻣﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاب دﻫﻢ و ﺻﺪای ﺗﻮ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منصفانه نیست من پیر شده باشم وتو در خیالم درست مثل روزی که ترکم کردی زیبا و جوان... همین شده گپکه هیچ کس باور نمی کند معشوق من بوده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي هر سينه سري گريه كند وقت وداع سر من وقت وداع گوشه ديوار گريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ... آدم از روی دوست نداشتن .... از یکی فاصله میگیره.... یه وقتایی... از ترس وابستگی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو تنها ماندن بهتر از آن است که کنار یکنفر دیگر به یاد تو باشم... من اهل خیانت نیستم حتی به خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد مي كند براي عاشقي... با طعم تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلوم نیست تابستان هنوز نرفته یا پائیز هنوز نیامده ... ؟ ، چه فرق می کند امّا ... ، بی تو نام ِ چهار فصل ِ سال تنهائی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم داشته باشی مانند این اس که عابری در پیاده رو ناگهان مرا در آغوش گیرد همان قدر بعید همان قدر ممکن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش ، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ایی می رسی که زندگیت را روشن میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال مخاطب خاص نوشته هایم نباش. ارزش خاص بودن نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مااندازه هم نیست من عاشق بارون وگیتارم من روزهاتاظهرمیخوابم من هرشبوتاصبح بیدارم دنیای مااندازه هم نیست من خیلی وقتاساکتم،سردم وقتی که میرم توخودم شاید...پاییزسال بعدبرگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم بود ولی یه خاطره از زندگیش هم نشدم... نمیدونم تقصیر منه ک عاشقانه و پاک دوسش داشتم یا قانونش اینه... ی تجربه شدم واسش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بجای اینکه درکت کنه ترکت کنه... . به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين منم ..... تنهاي تنهاي تنها .......... دختري ك با آرزوي مرگ زندگي ميكنه .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

??خـیلی جـاهـا بــــه درد خــــیلی هـا خــــوردیـــم... خـیلی دردا از هـمون خـیـــلیــا خـــــوردیــــم...!!?? ??