بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی کافه چی . . . روی میزها شعر بنویس ، اینجا طعم دلتنگی ها از قهوه هم تلخ تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخه... به همه آرامش بدی!!! ولی وقتی خودت یه شونه ی گرم برای دلتنگیهان بخوای... هیچکس کنارت نباشه...هیچکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باحرف هایت فلسفه جاذبه راهم نقض میکنی ....وقتی میگویی دوستت دارم ومن به اسمان پر میکشم...مردومانه این شهر حسودن بگذار دوستت دارم هایت را در جیب هایم مخفی کنم که دیگر در اسمان اوج نگیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا سکوت تسکینه،وقتی حرف همو نمیفهمیم اگه آروم میشی داد بکش،اگه ابری شدی مدام ببار من فقط خواهشم ازت اینه ،به سکوت من احترام بذار... و به این فکر کن ک ممکنه همین الان ب فکرت باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز "قلبم" به عشق كسانی میتپد كه روزی با آنها بر سر سفره روزگار "نان وفا دارى" و "نمك معرفت" خوردم پس یاد میكنم از "دوستانم" تا بدانند ؛ گر "نان و نمک" نیست"وفا هست.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگه روی دلم اسم تورا حک میکنم... وقتی دلت میگیره من بودنم شک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین چو پاییزم ، از من بگذر شعری غم انگیزم ، از من بگذر سر تا به پا عشقم ، دردم ، سوزم بگذشته در آتش همچون روزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غريبانه ترين لحظه هاي تنهايي دريايي که پر از محبت است به تو خواهم بخشيد تا که هيچ وقت به دوستي ام شک نکني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی هم هست بعد از کلی دویدن یهو وایمیستی. .. سرتو میندازی پایین زیر لب میگی:  دیگه زورم نمیرسه... به سلامتی آدمهای با صداقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما،وقتی ازهم دورمیشن،که دارن به کس دیگه ای نزدیک میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی غمگین ترین آدم دنیا منم که دارم با تنها عشق زندگیم زیر یه سقف زندگی میکنم ولی واسش تکراری ترینم...  حتی مردنم فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بتونه تو تنهايي خوشحال باشه خيلي وقته كه آب لز سرش گذشته...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اینکه: صبح ک بیدار میشی گوشیتو نگاه میکنی نه اس شب بخیری هست ن صبح بخیر...... خودتو گول میزنی ی بار گوشیتو خاموش روشن میکنی ولی میبینی .............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط خدا می داند امروز چقدر فرو ریختم  از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :  این زندگی واسه ی من معنی نداره ... ینی چی ؟! رک گفتم ... ینی نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمیخواهد شعور میخواهد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی کافه چی . . . روی میزها شعر بنویس ، اینجا طعم دلتنگی ها از قهوه هم تلخ تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخه... به همه آرامش بدی!!! ولی وقتی خودت یه شونه ی گرم برای دلتنگیهان بخوای... هیچکس کنارت نباشه...هیچکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باحرف هایت فلسفه جاذبه راهم نقض میکنی ....وقتی میگویی دوستت دارم ومن به اسمان پر میکشم...مردومانه این شهر حسودن بگذار دوستت دارم هایت را در جیب هایم مخفی کنم که دیگر در اسمان اوج نگیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا سکوت تسکینه،وقتی حرف همو نمیفهمیم اگه آروم میشی داد بکش،اگه ابری شدی مدام ببار من فقط خواهشم ازت اینه ،به سکوت من احترام بذار... و به این فکر کن ک ممکنه همین الان ب فکرت باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز "قلبم" به عشق كسانی میتپد كه روزی با آنها بر سر سفره روزگار "نان وفا دارى" و "نمك معرفت" خوردم پس یاد میكنم از "دوستانم" تا بدانند ؛ گر "نان و نمک" نیست"وفا هست.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگه روی دلم اسم تورا حک میکنم... وقتی دلت میگیره من بودنم شک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین چو پاییزم ، از من بگذر شعری غم انگیزم ، از من بگذر سر تا به پا عشقم ، دردم ، سوزم بگذشته در آتش همچون روزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غريبانه ترين لحظه هاي تنهايي دريايي که پر از محبت است به تو خواهم بخشيد تا که هيچ وقت به دوستي ام شک نکني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی هم هست بعد از کلی دویدن یهو وایمیستی. .. سرتو میندازی پایین زیر لب میگی:  دیگه زورم نمیرسه... به سلامتی آدمهای با صداقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما،وقتی ازهم دورمیشن،که دارن به کس دیگه ای نزدیک میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی غمگین ترین آدم دنیا منم که دارم با تنها عشق زندگیم زیر یه سقف زندگی میکنم ولی واسش تکراری ترینم...  حتی مردنم فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بتونه تو تنهايي خوشحال باشه خيلي وقته كه آب لز سرش گذشته...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اینکه: صبح ک بیدار میشی گوشیتو نگاه میکنی نه اس شب بخیری هست ن صبح بخیر...... خودتو گول میزنی ی بار گوشیتو خاموش روشن میکنی ولی میبینی .............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط خدا می داند امروز چقدر فرو ریختم  از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :  این زندگی واسه ی من معنی نداره ... ینی چی ؟! رک گفتم ... ینی نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمیخواهد شعور میخواهد...