بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس بدیه وقتی بفهمی  اون که بیشتر از همه بهش اعتماد داشتی همه حرفاش برات copy - paste بود  وتو یه سرگرمی کوچولو بودی براش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ها دو دسته اند: دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و اشکار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه کسی بسوز که برای خاموش کردنت با اشک تلاش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز سرد پاییزی …دمه غروب … نم نم بارون…هوای مه الود… جاده ی شمال و یه آهنگ رمانتیک… یکی باشه کنارت…یکی که همه دنیاته حتی خوابشم قشنگه… ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه "خــودت" کــمی اهمـــیت بده. وگــرنه لــابـلای زنــدگی از بیــن میــروی و هــیچکس نمـــیفهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیگر ادمها تنهاییت را پر نمیکنند... فقط خلوتت را بر هم میزنند و... میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم خــواابـــــ میــــ خــواهـــد..... آنــقدر  عـــمــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق کـــه صـــبـــح عـــکــــســــــم را قــــاب کـــــنـنــد.........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفن میکنم در خود تمام دوستت دارم هایت را این سینه قبرستانی است که ارامش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عشق واقعی وتجربه کرده هیچوقت نیاز به بیان عشقش نداره چون تو قلبش بیان شدست............. اماعشق معمولی بیان میشه چون ارزش نگه داشتن تو قلبو نداره. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یَنــــــــــــــی . . . بشینی بــه حرفایی فــــــ ــک کنی . . . کـــــــه هیچوخ قــــــرار نیس بــگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... یک واِژه ی دو حرفی کنارم غروب غم انگیز راهم زیبا میکردی و من... یک واژه ی دو حرفی دیگر که بعد از تو حتی غروب زیبا را هم نمیبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخشید امانتدارخوبی نبودم ...دلی که بهم دادی شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است! حال عاشقی که نمی داند، معشوقش نیز هوای او را دارد یا نه…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــواره چــون به اوج رســــد "ســـرنگون" شـود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون بدبختی میسوزه که تو فقط واسه آزار من بهش اهمیت میدی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه دختر واسه یه پسر اشک میریزه یعنی واقعاً دوسش داره اما وقتی... یه پسر برای یه دختر اشک بریزه یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس بدیه وقتی بفهمی  اون که بیشتر از همه بهش اعتماد داشتی همه حرفاش برات copy - paste بود  وتو یه سرگرمی کوچولو بودی براش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ها دو دسته اند: دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و اشکار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه کسی بسوز که برای خاموش کردنت با اشک تلاش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز سرد پاییزی …دمه غروب … نم نم بارون…هوای مه الود… جاده ی شمال و یه آهنگ رمانتیک… یکی باشه کنارت…یکی که همه دنیاته حتی خوابشم قشنگه… ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه "خــودت" کــمی اهمـــیت بده. وگــرنه لــابـلای زنــدگی از بیــن میــروی و هــیچکس نمـــیفهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیگر ادمها تنهاییت را پر نمیکنند... فقط خلوتت را بر هم میزنند و... میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم خــواابـــــ میــــ خــواهـــد..... آنــقدر  عـــمــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق کـــه صـــبـــح عـــکــــســــــم را قــــاب کـــــنـنــد.........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفن میکنم در خود تمام دوستت دارم هایت را این سینه قبرستانی است که ارامش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عشق واقعی وتجربه کرده هیچوقت نیاز به بیان عشقش نداره چون تو قلبش بیان شدست............. اماعشق معمولی بیان میشه چون ارزش نگه داشتن تو قلبو نداره. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یَنــــــــــــــی . . . بشینی بــه حرفایی فــــــ ــک کنی . . . کـــــــه هیچوخ قــــــرار نیس بــگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... یک واِژه ی دو حرفی کنارم غروب غم انگیز راهم زیبا میکردی و من... یک واژه ی دو حرفی دیگر که بعد از تو حتی غروب زیبا را هم نمیبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخشید امانتدارخوبی نبودم ...دلی که بهم دادی شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است! حال عاشقی که نمی داند، معشوقش نیز هوای او را دارد یا نه…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــواره چــون به اوج رســــد "ســـرنگون" شـود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون بدبختی میسوزه که تو فقط واسه آزار من بهش اهمیت میدی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه دختر واسه یه پسر اشک میریزه یعنی واقعاً دوسش داره اما وقتی... یه پسر برای یه دختر اشک بریزه یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه